Christel Strömbeck, mottagningens sjuksköterska, berättar att hon sett fram emot denna dag och hoppas på att kunna hjälpa unga med samtal och rådgivning.

Christel Strömbeck, mottagningens sjuksköterska, berättar att hon sett fram emot denna dag och hoppas på att kunna hjälpa unga med samtal och rådgivning. Foto: André Kvist.

Gamla militärsjukhusets nya skrud – nu ska unga med missbruksproblematik få hjälp

Skånes sjätte Mariamottagning invigd: "En dröm går i uppfyllelse"

YSTAD.

Efter flera års utredning och ännu fler års väntan med diskussioner så har nu Mariamottagningen för sydöstra Skåne öppnat. Kliniken specialiserar sig på ungdomar med drogproblem. Insatser riktas mot alkohol- och cannabismissbruk, samt preventivt arbete. "Vår verksamhet bygger på frivillighet", säger samordnare Maria Svanberg.

Av
André Kvist

I de anrika lokalerna på regementsområdet inhystes förr militärens vårdavdelning. En som redan 1966 var på besök var Thomas Quist, då för en synundersökning. Under onsdagen var han tillbaka av en helt annan anledning. Som ordförande i Samordningsförbundet Sydöstra Skåne (Finsam) talade han med ett glatt humör om hur viktig den nya Mariamottagning kommer vara.

– En dröm för fyra kommuner går i uppfyllelse. När jag förr var ledare var det ofta ungdomar kom och ville prata om sina problem, det känns skönt att bli ersatt av denna kunniga och välutbildade personal som nu är på plats, säger han kort innan han officiellt inviger verksamheten.

Thomas Quist klipper bandet och efter många års väntan är allt slutligen på plats, Carina Malmborg-Olsson från Sjöbo kommun hjälper till.

Thomas Quist klipper bandet och efter många års väntan är allt slutligen på plats, Carina Malmborg-Olsson från Sjöbo kommun hjälper till. Foto: André Kvist.

Mottagningen är den sjätte i Skåne, sedan tidigare finns det i Malmö, Lund, Helsingborg, Kristianstad och Hässleholm. Här ska unga upp till 25 års ålder få information, rådgivning och behandling av missbruksproblematik.Det ska vara en enkel väg in för att få hjälp.

Även om den ligger i Ystad så täcks även Simrishamn, Tomelilla och Sjöbo in. Under dagen var representanter från kommunerna, Region Skånes styrgrupp och Finsam på plats.

– Det ska vara hög tillgänglighet, snabbt och effektivt. Det kommer även bygga mycket på preventiva insatser ute i skolor till exempel. Vi tror på att det blir kortare väg för individen, snabbare till hjälp och att man kan få igång insatser snabbare, säger Maria Hammargren, verksamhetsutvecklare inom vuxenpsykiatrin i Region Skåne.

Representanter från regionen, fyra kommuner och finsam var på plats vid invigningen.

Representanter från regionen, fyra kommuner och finsam var på plats vid invigningen. Foto: André Kvist.

Även om det är denna dag som mottagningen officiellt invigs så började man redan den 5 augusti med att öppna mottagningstelefonen. Sedan dess har en och annan person hört av sig redan. Behovet av stöd och hjälp finns, berättar de som nu ska arbeta här.

– Det finns ett stort intresse för Mariamottagningen, men vi behöver såklart nå ut till fler. Utredningen visade att det saknades en väg in för unga, säger Maria Svanberg, samordnare och socionom.

Arbetet har pågått sedan 2017 men i många år dessförinnan har diskussioner förts om att en sådan mottagning behövs för att täcka sydöstra Skåne.

Finsam finansierar projektet de närmaste tre åren. Därefter ska det övergå till ordinarie verksamhet för de fyra kommunerna och Region Skåne. Varje onsdag mellan klockan 16 till 18 är det även drop-in och det går att ringa alla vardagar.

– Man kan söka själv, det kan vara familjemedlemmar eller skolpersonal som hör av sig, även socialtjänsten. Vår verksamhet bygger på frivillighet, det ska finnas en vilja och önskan att göra någon form av förändring, säger Maria Svanberg.

Maria Svanberg är socionom på Mariamottagningen.

Maria Svanberg är socionom på Mariamottagningen. Foto: André Kvist.

Ett nästa steg är att ha satellitmottagningar i de övriga kommunerna. I den förstudie som gjordes var det klart och tydligt att behovet existerar, samtidigt vet involverade med sig att mörkertalet är stort. Vad man kommer möta lär skilja sig åt även om vissa substanser är vanligare än andra.

– Ser man på kartläggning så är cannabis störst men det går som sagt i vågor. Det finns framförallt mycket alkohol här i vårt område, något högre än rikssnittet. Sedan använder unga en blandning som tabletter också, säger beteendevetaren Nicklas Redgård och fortsätter.

– Den här mottagningen är enormt värdefullt för varje enskild individ.

På torsdagen den 22 augusti är det öppet hus för alla yrkesverksamma mellan klockan 13 till 17.

Mariamottagningen Sydost.

Mariamottagningen Sydost. Foto: André Kvist.

Publicerad 24 August 2019 07:00