Krossade fönster är den vanligaste skadegörelsen men även inbrott, förstörda utemöbler och klottring har skett under året.

Krossade fönster är den vanligaste skadegörelsen men även inbrott, förstörda utemöbler och klottring har skett under året. Foto: Mostphotos.

Förstörelse på skolor blir kostsamt: "Ovanligt aggressivt"

Augusti väntas bli den dyraste månaden

SJÖBO.

Under året och framförallt under sommaren har skolor drabbats hårt av skadegörelsen. Framförallt Sandbäcksskolan och Emanuelskolan är hårt drabbade. Denna förstörelse har lett till dryga kostnader på tiotusentals kronor, efter ett halvår hade kostnaderna överstigit hela förra årets utlägg.

Av
André Kvist

De senaste månaderna har skolor och andra fastigheter utsatts för skadegörelse som man inte tidigare upplevt. Allmänna utebad övervägde att stänga helt på grund av förstörelsen. Störst problem har varit på Sandbäcksskolan och Emanuelsskolan, berättar Kent Tillberg, förvaltningschef Sjöbohem.

– Det förekommer mer på sommaren tyvärr när ungdomar och folk är mer ute. Det i sig är inte förvånande. Men omfattningen däremot är det, vi har aldrig haft det på detta vis förut. Det har varit enstaka rutor men nu har det drabbat verksamheter på många håll, det är ovanligt aggressivt, säger han.

Tittar man på kostnaderna som Sjöbohem och Sjöbo kommun nu måste lägga ut så är det en rejäl skillnad jämfört med i fjol. Sjöbohem som har ansvar för utvändig skadegörelse har fram till slutet av juli kostnader på 130 000 kronor, för hela 2018 kostade det 95 000 kronor och sommarens slutnota är inte klar.

– Den senaste tidens skadegörelse och för slutet av juli har inte förts in än, det är alltid ett eftersläpp. Jag misstänker att det kommer en rejäl skjuts med tanke hur mycket vi haft på sistone.

Sjöbo kommuns siffror, som rör invändiga kostnader, visar samma tendens. I fjol landade notan totalt på 131 000 kronor, mellan januari och juli var det blotta 57 000. Under samma period i år har man betalat närmare dubbelt, 110 000 kronor.

– Det är en klar ökning och det är inte positivt på något sätt. Det är tråkigt att se den här tendensen, säger Kent Tillberg.

Inom kort ska Sjöbohem träffa familjeförvaltningen för att diskutera bekymret. Det är framförallt unga personer som misstänks ligga bakom skadegörelse. Tillberg säger att om unga ger sig på byggnader så är det med största sannolikhet något annat som ligger bakom. Det ska man nu tala om och reda ut hur verksamheterna går vidare.

Att politikernas beslut att flytta samtliga högstadielever till Färsingaskolan kan vara orsaken till skadegörelsen verkar osannolikt. Färsingaskolan har varit förhållandevis förskonad. Det är även den enda skolan där det finns kameraövervakning.

Vilka åtgärder kan ni gå vidare med nu?

– Det är lite vad vi ska diskutera, det finns ju allt möjligt. Aktivare nattvandrare som exempel eller kameraövervakning men det är en lång process att få till det. Vi kommer titta på vilka möjligheter som finns, säger Kent Tillberg.

Fakta.

Kostnader för skadegörelse:

Sjöbohem

2019: 130 000 *

2018: 95 000

Sjöbo kommun

2019: 110 000 *

2018: 131 000

*För 2019 gäller kostnaderna från den 1 januari till 31 juli. Dock landar mycket av skadegörelse på månaden efter så för augusti väntas summorna öka rejält.

Källa: Sjöbohem & Sjöbo kommun.

Publicerad 24 August 2019 06:00