Ungdomsgänget ska enligt förslagsställaren lägga beslag på gungor och vara hotfulla mot vuxna.

Ungdomsgänget ska enligt förslagsställaren lägga beslag på gungor och vara hotfulla mot vuxna. Foto: Arne Andersson/Mostphotos.

Förslag: Sätt in väktare på lekplats

Stökiga ungdomar ska ha varit hotfulla

YSTAD.

Omständigheterna på den nya lekplatsen bakom Stickgatan är oroande. En invånare föreslås att man ser till att trygga platsen då flera unga personer oroar besökare. Ett alternativ vore att ta in väktare.

Av
André Kvist

En kommuninvånare skriver i sitt förslag att nästan dagligen är det oroligt vid lekplatsen. Dag och natt uppehåller en grupp "stökiga" ungdomar sig här. De ska spela hög musik, röker och lägger beslag på lekplatsens föremål.

"Finns tillfällen då vuxna sagt till dom, då har de blivit hotfulla", skriver personen.

För att göra något åt säkerhet på den nya lekplatsen föreslås att man sätter in väktare som tittar till platsen alternativt att man sätter upp stängsel med grind som är stängt under natten.

"Jag är rädd att det kommer bli farligt för barnen som leker där och omgivningen och hoppas att inga barn hittar kanyler eller dylikt."

Publicerad 24 August 2019 06:00