Vindkraftverk, solfångar, solceller och en grundvattenbrunn har skapat ett nästintill självförsörjande äldreboende.

Vindkraftverk, solfångar, solceller och en grundvattenbrunn har skapat ett nästintill självförsörjande äldreboende. Foto: André Kvist.

Sol, vind och vatten gör äldreboendet självständigt på energi

"Det kändes lyxigt"

STORA HERRESTAD.

På Solbackens äldreboende har moderna lösningar gjort att man producerar egen el, värme och kyla. Satsningen har nu kommit till andra boende och förhoppningen är att sprida de klimatsmarta lösningarna.

Av
André Kvist

Det är som att komma in i en vältempererad butik i södra Spanien. Temperaturen är uppfriskande men inget surr från maskiner hörs. Hade inte vindkraftverket "möllan" och solcellerna synts så hade man nog inte ens frågat vad som är så speciellt med Solbackens äldreboende.

– Vi märker knappt av det här, endast på temperaturen inomhus och att vi har snabbare tillgång till varmvatten. Förra sommaren som var så varm hade vi nästan för svalt så det fick vi sätta en gräns på 22 grader, säger Ingela Ekelund, verksamhetschef.

Ingela Ekelund och Jerker Håkansson har projektet varit en lyckad satsning

Ingela Ekelund och Jerker Håkansson har projektet varit en lyckad satsning Foto: André Kvist.

Sedan 2010 har arbetet pågått för att skapa en hållbar energiförsörjning. Solbacken var först ut och nu är allt på plats. Grundvattenbrunnen används för kyla och värme, sol och vind står för energin. Så efter fjolårets heta sommar och även årets svettiga juli kan man nu konstatera en sak, det fungerar utmärkt.

– Värmen får vi från grundvattenpumpen under vintern och sommartid använder vi det för att kyla med fläktluft kylare i allmänna utrymmen, säger Jerker Håkansson vid Ystad kommuns fastighetsavdelning.

Anläggningen i det närmaste helt självförsörjande av el, värme och kyla. Det har gjorts liknande arbete på boenden Vigavägen, Bellevue, Löderup och Ystadbostäders i Svarte. Sammanlagt 75 miljoner har kommunen satsat fram till 2021 på kommunfastigheternas energiarbete.

– De här värmeböljorna som kommit de sista åren var grunden till att vi började detta arbete. Solceller var första steget och då frigjorde pengar till vidare investeringar. Nu har vi kyla på samtliga äldreboenden, säger Jerker.

På en digital tavla kan man se hur bra det går en given stund på dygnet.

På en digital tavla kan man se hur bra det går en given stund på dygnet. Foto: André Kvist.

Men Solbacken är unik med sitt vindkraftverk som de 27 boende och personalen kallar Mandelmann möllan. Detta är inte möjligt eller ekonomiskt försvarbart att ha på alla boenden.

– Möllan har blivit en specialare just här, Mandelmann möllan som den kallas, säger Ingela Ekelund.

De senaste åren har mängden egenproducerad solel fördubblats år efter år. I fjol nådde man 75 000 kWh. Personal och boende har en bättre miljö, man kommer närmare klimatmålen och frågan är vad som är nästa steg.

– På skolor har jag svårt att se vinsten, när det är som varmast står skolor stilla. Men boenden är hårdare drabbade av värmeböljor, säger han och berättar att nästa steg ska komma från politikerna men han hoppas på att fortsätter på det inslagna spåret.

Solceller är placerade på södertaket, totalt 220 solceller producerar drygt 30 000 kWh per år.

Solceller är placerade på södertaket, totalt 220 solceller producerar drygt 30 000 kWh per år. Foto: André Kvist.

Ingela Ekelund berättar att innan systemen kom på plats så var det tufft att arbeta och bo i lokalerna när temperaturen var hög

– Vi fick kyla med vanliga fläktar eller med tvärdrag innan, så i fjol kändes det lite lyxigt. Att satsa så här mycket är väldigt unikt, säger hon.

Publicerad 23 August 2019 10:47