Skollokalerna på Färsingaskolan räcker inte till alla elever, nu protesterar föräldrar på nytt mot beslutet att placera alla högstadieelever där.

Skollokalerna på Färsingaskolan räcker inte till alla elever, nu protesterar föräldrar på nytt mot beslutet att placera alla högstadieelever där. Foto: Mostphotos.

Nya protester mot skolflytten från Blentarp

Flera ämnar placera barnen i grannkommuner

SJÖBO.

Beslutet att placera samtliga högstadieelever på Färsingaskolan har väckt ilska och protester. Överklaganden och manifestationer har skett. Nu tillkommer ännu fler klagomål på planerna då lokalerna inte räcker till.

Av
André Kvist

Familjenämndens beslut att flytta samtliga elever i högstadieålder till Färsingaskolan har fått unga och gamla att reagera. Att flytta från Emanuelskolan och Storkskolan i Blentarp nästa år anses förhastat, tvingat och utan samtal med berörda.

Beslutet har överklagats till förvaltningsrätten då föräldrar anser att nämnden bryter mot lagen på flera sätt. Samtidigt finns det inte plats för alla. Färsingaskolan har lokaler för 425 elever men nästa år ska det få plats 580 unga personer, rapporterar Ystads Allehanda.

Sedan beslutet togs i maj har föräldrar och barn, samt andra invånare, ställt sig kritiska till beslutet. Nu har flera stycken nya synpunkter på planerna efter uppgifterna om lokalbristerna.

"Beslutet att slå samman kommunens högstadieskolor är dåligt underbyggt, saknar konsekvensanalys och underminerar förtroendet för kommunen och dess politiker. Att ta ett sådant ogenomtänkt beslut och genomdriva det med så kort varsel skapar stor oro för barn och föräldrar i kommunen."

Flera uppger att de ämnar flytta sin barn till skolor i andra kommuner. En skriver att det förvisso skulle lösa problemen med utrymmen men det skulle samtidigt innebära större kostnader för kommunen.

"Det finns befintliga skolor använd dem för tusan. Kom igen omvalidera."

Förvaltningsrätten har i skrivande stund inte tagit ställning till överklaganden.

Publicerad 23 August 2019 09:30