Rådjur är orsaken till att fästingar finns i massor inom området, de som överklagar vill därför att gränsen flyttas så en naturlig barriär förhindrar småkrypen att komma för nära inpå.

Rådjur är orsaken till att fästingar finns i massor inom området, de som överklagar vill därför att gränsen flyttas så en naturlig barriär förhindrar småkrypen att komma för nära inpå. Foto: Mostphotos.

Naturreservat överklagas – försenas minst ett år

Närboende vill flytta gränsen längre bort från bostäderna – rädsla för fästingar

KÖPINGEBRO.

Det planerade naturreservatet Lilla Köpinge försenas. Fem personer har överklagat då man menar att det kommer få en negativ effekt på livsmiljön för boende i närheten av naturreservatet. Därför önska man att gränsen flyttas ett tiotal meter.

Av
André Kvist

Fem personer har ställt sig negativa till det förslag på naturreservat väster om Köpingebro. Inledningsvis är man kritiska till att fastighetsägare som berörs inte informerats tillräckligt. Men även att reservatets gräns är för nära tomterna.

"Vi vill att gränsen för naturreservatet flyttas till grusvägens västra gräns av en rad olika skäl", skriver man.

Planen som var tänkt skulle i "mycket hög grad komma att ge en negativ effekt på livsmiljön för de boende i fastigheterna". Att flytta gränsen mellan 10 och 15 meter längre bort är således önskan.

Det finns flera skäl till denna efterfrågan. Dels utgör grusvägen en naturlig gräns och säkerställer en privat sfär för de boende. Vidare är det väl känt att området hyser ett stort antal fästingar som grund av rådjuren i området. Inom "frizonen" kan barn och husdjur vara utan risk för fästingangrepp och i förlängningen TBE.

Vägen är även av stor betydelse för de boende för att kunna nå sina fastigheter.

"Det absolut enklaste vore att berörda parter fick diskutera saken på plats och verkligen ”se” problem och möjliga lösningar. Vi har redan föreslagit ett sådant möte och hoppas nu på gensvar."

De personer som överklagat är positiva till att man upprättar ett naturreservat men är som beskrivet negativa till den utformning som finns i nuläget. Naturskyddshandläggare Johan Johnmark förklarar att överklagan innebär en rejäl fördröjning.

– Detta innebär att naturreservatet inte har trätt i laga kraft (är gällande). Dock gäller C-föreskrifterna (ordningsföreskrifterna) trots överklagandet. Regeringen kommer, troligen inom 1 till 2 år, att återkomma med ett beslut, berättar han.

Publicerad 23 August 2019 06:00