Flera olika trosuppfattningar kommer att samlas på klostret under ett så kallat Assisi-möte.

Flera olika trosuppfattningar kommer att samlas på klostret under ett så kallat Assisi-möte. Foto: Mostphotos.

Mineraljakten får skånskt kloster att samla flera religioner för gemensam bön

"Människans förmågor har blivit som en naturkraft"

FÅGELTOFTA.

I mitten av september kommer ett interreligiöst möte att ske på Mariavalls kloster. En rad olika trosinriktningar kommer att samlas med anledning av den pågående gruvstriden på Österlen.

Av
André Kvist

"Vi befinner oss i en allvarlig situation i Tellus historia. Människans förmågor har blivit som en naturkraft med makt att påverka omgivningen lång utöver vad vi har förstått", skriver Moder Christa i sina anteckningar.

Redan i juni 2018 började hon arbeta för att få till stånd ett interreligiöst möte. Anledningen är det vägval människan står inför med klimatpåverkan. I synnerhet är det jakten på vanadin som nu inletts på Österlen som ligger till grund för mötet.

Med temat "Vår Änglamark" samlas den 15 september representanter från buddhismen, hinduismen, kristendomen, samt schamaner och förhoppningsvis muslimer för att be. Inte sedan 2011 har detta skett i Sverige och innan dess får vi gå tillbaka till tiden efter mordet på Anna Lindh 2003 och 1986 då Dalai Lama deltog.

– Först berättade jag för biskop Anders Arborelius om min längtan och han stödde den och stöder den helhjärtat även om det har visat sig att han inte kan närvara. För honom var samverkan med biskop Johan Tyrberg Svenska Kyrkan, Lund och med det ena och det andra har det sagt så här lång tid att få ihop, säger Moder Christa.

Österlen, Skåne och hela världen kommer de samlade att be för. Förändringarna i temperatur har skapat kris i södra Europa och gjort det alltmer utsatt för torka. Under fjolårets sommar drabbades Sverige hårt. Hur tar vi hand om marken, vattnet och berggrunden, frågar sig Moder Christa. Vilka beslutar över någon annan och hur ska vi söka svar och verkligen lyssna?

"Den största gåva människan fått är vårt medvetande, möjligheten till insikt och förståelse, till att verkligen förvalta vår jord. Vi kan skydda och bevara samtidigt som människors levnadsvillkor förbättras."

Mötet börjar klockan 15 på Mariavall och allmänheten är välkomna att delta. Greve Carl Piper kommer tala om sitt engagemang och familj erfarenhet av brytning i alunskiffer. Varje grupp kommer läsa en helig text och en bön. Blue Light Jazz Band kommer även att uppträda.

Publicerad 23 August 2019 09:13