Halva det ursprungliga huset står fortfarande kvar trots uppgifter om att den rivits, dispyten mellan kommunen och fastighetsägaren har just tagit sin början.

Halva det ursprungliga huset står fortfarande kvar trots uppgifter om att den rivits, dispyten mellan kommunen och fastighetsägaren har just tagit sin början. Foto: André Kvist.

Juridikstudent anmäler kommunen

Bygger enligt förvaltningschefen på missförstånd

SJÖBO. Studenten Roderick Luccius anmäler Sjöbo kommun till flera myndigheter för bland annat brott mot mänskliga rättigheter och brott mot Europakonventionen. Han vill ha 400 000 kronor i skadestånd.

Av
André Kvist

I slutet av 2018 köpte Roderick Luccius och hans familj en fastighet öster om Vollsjö. Planen var att tillsammans med sin fästmö göra om fastigheten till ett fritidsboende.

PÅ PLATSEN fanns en äldre byggnad. Den hade stått obebodd en längre tid och hälften av huset hade brunnit ner. Det var en relativt nedgången plats som de nu ämnade ta sig an och göra beboelig.

När Roderick i juli åkte till stadsbyggnadsförvaltningen, i syfte att ta vattenprover vid den egna brunnen, uppdagades att byggnaden inte existerade i kommunens register. Det skulle röra sig om ett svartbygge, men huset är uppenbarligen detsamma som stått på platsen i ett halvt sekel även om hälften nu tagits bort i förhållande till de ursprungliga ritningarna.

– De sa att det inte fanns något hus här, att det revs för flera år sedan. Jag sa att det är ju omöjligt! Då började det talas om olagligt bygge. Men det som skett var att en tidigare ägare uppgett att huset rivits och den uppgiften hade gått igenom, berättar Roderick Luccius.

NÅGRA DAGAR senare dök en av kommunens bygginspektörer upp på fastigheten. Denne klampade, enligt Roderick Luccius, oanmält in en tidig morgon och uppgav att huset var olagligt och skulle rivas. Roderick berättar att det samtal som följde bland annat innehöll hot om att ta barnen från föräldrarna.

– Inspektören bara trampade in och började öppna dörrar. Man måste meddela innan man gör ett sådant besök och kommunen har alla mina uppgifter eftersom jag lämnade det när jag var där innan. Om vi inte stack härifrån sade inspektören att han skulle ringa till miljönämnden och socialnämnden, säger Roderick.

Roderick har studerat juridik i 3,5 år vid Lunds universitet och nu har han anmält Sjöbo kommun till bland annat Justitieombudsmannen och Diskrimineringsombudsmannen.

Kommunens bygginspektör gjorde hembesök utan att ha anmält detta i förhand och utan någon förvarning sade han att familjen fick flytta, huset skulle rivas.

Kommunens bygginspektör gjorde hembesök utan att ha anmält detta i förhand och utan någon förvarning sade han att familjen fick flytta, huset skulle rivas. Foto: André Kvist.

HAN MENAR att kommunens och tjänstemannens agerande innebär överträdelser såväl mot brottsbalken, som mot svensk grundlag.

Roderick menar att kommunen är skyldig att betala skadestånd med totalt 400 000 kronor.

– Anledningen till att jag gör det här är för att annars så kommer de (Sjöbo kommun) att kränka andra invånare, jag tar striden. Samtidigt är jag inte ute efter pengar, jag ville först ha en ursäkt men det fick jag aldrig!

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGENS tillförordnade chef, Louise Andersson, menar att det hela rör sig om ett missförstånd och att den aktuella tjänstemannen har förtroende från henne.

– Denna anmälan bygger med största sannolikhet på ett missförstånd. Jag har fortfarande fullt förtroende för den medarbetare som det gäller, säger hon och fortsätter.

– Det ska inte genomföras någon rivning och rättsliga förhandlingar är inte aktuellt så länge någon överprövande instans inte meddelar något annat. En annan handläggare än den anmälan avser kommer att ha en fortsatt kommunikation med anmälaren gällande den bygglovsansökan som han ska skicka in.

DET FAKTUM att kommunen inte tagit kontakt innan man oanmält besökte fastigheten, att man fotograferade och stannade kvar utan samtycke, menar Roderick är helt uppåt väggarna.

– Man ska meddela i förväg och man ska ge tid att yttra sig. Jag fick inte ens en minut! Men sedan hävdade kommunen att de inte kunde kontakta mig som fastighetsägare eftersom det inte finns något hus, men hur kan det då vara svartbygge och vid vägen står en brevlåda. Plus att de har alla mina uppgifter, säger Roderick Luccius.

Publicerad 11 August 2019 06:00