Kommunens VA-chef anmäls för att han inte ska ha lämnat ut handlingar till en privatperson.

Kommunens VA-chef anmäls för att han inte ska ha lämnat ut handlingar till en privatperson. Foto: André Kvist.

Kommunal chef anmäld till JO – ska ha vägrat lämna ut handlingar

"Har medvetet förhindrat/fördröjt utlämnandet av handlingarna"

SJÖBO.

En privatperson anmäler nu verksamhetschef Peter Hellichius på Sjöbo kommun. Anläggningen ska vara att begärda handlingar inte lämnats ut förrän efter en månad, vilket anmälaren menar strider mot offentlighetsprincipen.

Av
André Kvist

En privatperson anmäler nu Peter Hellichius, verksamhetschef för samhällstjänster vid tekniska förvaltningen i Sjöbo kommun, till justitieombudsmannen. Enligt anmälan ska Hellichius ha vägrat att lämna ut handlingar vilket strider mot offentlighetsprincipen i Tryckfrihetsförordningen.

Det hela började i slutet av februari så personen via mejl bad om dokument. Efter 16 dagar hade handlingarna inte sänts över och verksamhetschefen ska då ha slutat svara på mejl.

Anmälaren vände sig strax efter till kommunen växel men fortfarande dröjde utlämnandet av handlingarna. Något som ska ske "skyndsamt". Inte förrän det hade gått en månad och personen hade vänt sig till tekniska förvaltningens högsta chef fick hen handlingarna.

"Peter Hellichius har medvetet förhindrat/fördröjt utlämnandet av handlingarna i tron att jag bara skulle kunna överklaga till den instans där kommunen har störst möjlighet att vinna målet, mark och miljödomstolen."

Nu är det upp till JO att bedöma om hanteringen har varit korrekt eller om det förekommit brister i utlämnandet av dokument.

Lokaltidningen har sökt Peter Hellichius för en kommentar.

Publicerad 12 June 2019 08:44