Medborgarförslaget att införa slöjförbud i Ystad blir inte verklighet, kommunstyrelsen menar att ett generellt förbud går mot flera lagar.

Medborgarförslaget att införa slöjförbud i Ystad blir inte verklighet, kommunstyrelsen menar att ett generellt förbud går mot flera lagar. Foto: Mostphotos.

Förslag på slöjförbud för barn och skolpersonal avslås

Inte förenligt med lagen

YSTAD.

Kommunstyrelsen har tagit ställning till ett generellt förbud mot slöjor inom skolor. Man gör bedömningen att ett sådant förbud inte tillåts av varken grundlagen, diskrimineringslagen eller skollagen.

Av
André Kvist

I Staffanstorps kommun vill Moderaterna införa ett slöjförbud i för- och grundskola. Enligt kommunstyrelsens ordförande Christian Sonesson (M) ska detta var ett led i det förebyggande arbetet mot hedersförtryck.

I höstas kom det in ett liknande medborgarförslag till Ystad kommun. Personen önskade att man skulle införa ett förbud mot slöja för barn under 18 år och skolpersonal. Något som skulle börja redan vårterminen 2019.

Kommunstyrelsen har nu tagit ställning till förslaget. Man tillstår att det kan finnas skäl för skolledningen att förbjuda viss klädsel som kan påverka ordning och säkerhet eller som förhindrar det pedagogiska uppdraget.

Däremot är alla elever välkomna till skolan, oavsett ursprung, utseende eller utstyrsel, menar kommunstyrelsen. Slutligen tillåter varken grundlagen, diskrimineringslagen eller skollagen att man inför ett generellt förbud mot slöja.

Man poängterar även att det råder religionsfrihet i Sverige. Medborgarförslaget anses därmed besvarat och ett förbud mot slöjor kommer inte att införas.

Publicerad 12 June 2019 14:12