Foto. Adobe Stock

Ortsbo trött på fortkörarna – önskar fartvisare

RYDSGÅRD. En privatperson i Rydsgård önskar att kommunen sätter upp fartvisare i byn. Detta då hen menar att många kör alldeles för fort.

I ett medborgarförslag önskar Rydsgårdsbon att kommunen sätter upp digitala fartvisare längs infarten från E65. Enligt förslagsskrivaren kör många alldeles för fort på sträckan som är belagd med en hastighetsgräns på 40 kilometer i timmen.

I övrigt önskar avsändaren även ett nytt övergångsställe vid Hörlins väg där många barnfamiljer passerar på väg till förskolan.

Publicerad 11 June 2019 11:14