Orförande Stellan Carlson var strålande glad över att fem års väntan var över, nu har vattenvårdspriset delats ut igen.

Orförande Stellan Carlson var strålande glad över att fem års väntan var över, nu har vattenvårdspriset delats ut igen. Foto: André Kvist.

De prisas för sitt arbete med havet: "Vi kommer skryta!"

Tilldelas Sydkustens Vattenvårdspris

YSTAD.

Efter fem års väntan har Sydkustens Vattenvårdsförbund delat ut priset igen. Denna gången går det till en verksamhet som just blivit permanent och som arbetar med att utbilda unga om havet.

Av
André Kvist

Vattenvårdspriset har inte delats ut sedan 2014 då Patrik Juhlin och Joakim Odelberg fick det för sina insatser mot spökgarn. Men till fredagens sammanträde hade deltagarna från kommunerna Ystad, Skurup, Vellinge och Trelleborg hittat en värdig vinnare.

– Det är med stor glädje vi åter får dela ut detta, det är tredje gången. Det är lite svårt att hitta de som är duktiga att värna om miljön men till vår stora glädje går det till marinpedagogiska verksamheten på Marietorps Naturskola i Ystad, säger ordförande Stellan Carlson.

Med motiveringen: "Genom Marietorps utomhuspedagogik utvecklar barn och unga en medvetenhet om hur människors beslut och handlingar påverkar miljön. Eleverna får vid havet en rik och inspirerande lärmiljö, där man hittar sitt eget sätt att lära och skaffa ny kunskap. Eleverna utvecklas till engagerade samhällsmedborgare med kunskaper och framtidstro om hållbar utveckling och kretsloppstänkande."

På plats fanns tre av fyra av verksamhetens personal, endast Hans Nilsson Dahlin saknades.

– Känns väldigt hedrande, att vårt arbete mynnat ut i detta. Det känns verkligen att arbetet är uppskattat, säger Caroline Persson tillsammans med Katarina Anker-Kofoed och Leonor Lavröd Sologuren.

Från vänster: Leonor Lavröd Sologuren, Caroline Persson och Katarina Anker-Kofoed från den marinpedagogiska verksamheten på Marietorps Naturskola.

Från vänster: Leonor Lavröd Sologuren, Caroline Persson och Katarina Anker-Kofoed från den marinpedagogiska verksamheten på Marietorps Naturskola. Foto: André Kvist.

Marietorp har funnits i drygt 20 år men den marinpedagogiska verksamheten blev permanent först nyligen. De arbetar främst med barn och unga från förskolan och upp till gymnasieåldern. De senaste åren har man utvecklat ett marinpedagogiskt arbete och påbörjat ett samarbete med Lunds universitet.

– Vi ser hur fantastiskt kul eleverna har det hos oss, vi träffar 4 000 elever om året på naturskolan. Detta pris kommer vi skryta med, säger Katarina.

– Den bästa feedback kommer från barnen men det här är en bekräftelse på att vi gör något viktigt, säger Leonor.

Priset blir dels ett diplom men även en tavla av Anita Kinman som heter "Snart i hamn". Till sommaren öppnar naturskolan upp sin marinpedagogiska verksamhet även för vuxna, bland annat har man en familjedag den 15 juni vid Kabusaån.

– Då kan man testa att håva och fiska för att se vilka djur som lever i vattendragen.

Publicerad 25 May 2019 06:00