Mötesplatsen

Mötesplatsen "Mötis" har sedan 2016 funnits på Restaurang Rutger. Foto: Emma Brännman

Ny reform – etableringslån införs och "Mötis" läggs ner

Åsa Ekblads (M) reformprogram vann över förvaltningens

SKURUP.

En ny reform för att minska försörjningsstödet har röstats igenom i kommunstyrelsen. Reformen innebär bland annat tre nya tjänster och att "Mötis" läggs ner.

Av
Emma Brännman

Socialnämndsutskottet gav i januari individ- och omsorgsförvaltningen i uppdrag att arbeta fram ett reformprogram med syfte att minska försörjningsstödet, det som tidigare kallades socialbidrag. När beslut om reformförslaget skulle tas hade Åsa Ekblad (M), i egenskap av ordförande i socialnämndsutskottet, tagit fram ett alternativt förslag till beslut. Det var det förslaget som fick det största stödet av kommunstyrelsen.

Reformen har stort fokus på nyanlända och på vägar till egenförsörjning. Heltidsaktivitet, utifrån den enskildas bedömda arbetsförmåga, ska gälla som krav på motprestation för bidrag. Krav på framsteg hos den som studerar SFI (Svenska för invandrare) lyfts också fram i reformen.

"Om man inte tar sig framåt i sin SFI-undervisning skrivs man ut, och då deltar man inte i den anvisade aktiviteten, varför ersättningen uteblir" står det i den nu antagna reformen.

I och med reformen tillsätts tre nya tjänster. En boendekoordinator, en arbetsterapeut och en arbetsmarknadshandläggare på heltid inom socialtjänsten. Samtidigt införs ett så kallat etableringslån.

"Det glapp som uppstår mellan Migrationsverkets dagersättning och etableringsersättningen från Arbetsförmedlingen innebär i realiteten att många nyanlända behöver söka upp socialtjänsten för stöd i några veckor. Ett ekonomiskt bistånd med återkrav ska utformas i form av ett etableringslån, för att ersätta försörjningsstöd i glappet. Dels minskar detta bidragskostnaderna, eftersom det nu återbetalas" skriver Åsa Ekblad.

Den nya reformen innebär slutet för mötesplatsen "Mötis", som funnits på Restaurang Rutger sedan 2016. Mötis läggs ner nu till sommaren. Den ska i stället ersättas av en ny integrationsmodell som ska arbetas fram under hösten 2019 i samarbete mellan Individ- och omsorgsförvaltningen och Skol-och utbildningsförvaltningen.

S, L och V gav sitt stöd till förvaltningens förslag och reserverade sig mot beslutet. M, SD, SkuP och C röstade för Åsa Ekblads reformprogram.

Publicerad 23 May 2019 10:18