De tiotusentals föremål som ska flyttas får stanna kvar lite längre, ett nytt hyresavtal ska upprättas för hela 2020.

De tiotusentals föremål som ska flyttas får stanna kvar lite längre, ett nytt hyresavtal ska upprättas för hela 2020. Foto: André Kvist.

Vädjan hörsammas – Kulturmagasinet stannar ytterligare ett år

Kulturskatterna får förlängt hyresavtal: "Positivt"

YSTAD.

Ystads Industrifastigheter hörsammar vädjan om att avvakta med flytten av Kulturmagasinet. Hyresavtalet förlängs med ett år till sista december 2020 men samtidigt behövs en långsiktig plan för flytten av föremålen. "Annars hjälper det inte om vi inte har en lokal", säger projektledare Anna Lindqvist.

Av
André Kvist

Kulturmagasinet skulle vara utflyttade från sina lokaler på regementsområdet den 31 december. Men förvaltningschef Christer Olofsson flaggade för att detta inte kunde genomföras, dels på grund av kommunens ekonomiska situation men även för att någon lämplig lokal inte har identifierats.

När styrelsen för Ystads Industrifastigheter träffades vid sitt sammanträde i maj skulle man ta ställning till förvaltningschefens vädjan. Beslutet blev att hörsamma vädjan och föreslå ett nytt hyresavtal som gäller från den 1 januari till 31 december nästa år.

"I det fall Kulturnämnden önskar frånträda hyresavtalet tidigare tillämpas en uppsägningstid om 3 månader", skriver styrelsen.

Förslaget att upprätta en specifik arbetsgrupp med inriktning på kulturmagasinets framtid uppskattas av styrelsen. Man deltar gärna med representanter. Projektledare Anna Lindqvist välkomnar nyheten om att flyttdatumet skjuts upp.

– Det ger oss möjlighet att fortsätta söka efter lämpliga lokaler så jag ser det som positivt. Men det är också så att vi måste ha en långsiktig plan för att för att packa väldigt ömtåliga och känsliga föremål och då hjälper det inte om vi inte har en lokal, säger hon.

Den 22 maj ska kulturnämnden besluta om Lotsen 1, som är den lokal som anses mest passande i nuläget.

– Den är väldigt lämplig på många sätt, välbyggd och på ett plan, samtidigt ligger den bra till. Vi får ändå hoppas på fler alternativ och avvakta. Det är ju så att föremålen ska överleva oss, vi ska bara se till att de bevaras för framtida generationer och då behövs rätt förutsättningar, säger Anna Lindqvist.

I och med den förestående flytten så arbetas det nu med att katalogisera och föra in föremålen i databasen. Någon packning har inte påbörjats, dels för att det då kräver stora mängder packningsmaterial och för att föremålen kan ta skada av att ligga förpackade. Kondens kan bildas som bryter ner föremål.

Publicerad 15 May 2019 10:52