Slimmingeby skola.

Slimmingeby skola. Foto: Google maps

Beslut: Skolan räddas kvar tillsvidare

Protester gav resultat

SLIMMINGE.

Slimmingeby skola blir kvar tillsvidare. Det har kommunstyrelsen nu beslutat.

Av
Emma Brännman

I april beslutade skol- och utbildningsutskottet att stänga ner Slimmingeby skola för undervisning och redan till hösten flytta 80 barn till Hallenborgskolan i Rydsgård. Anledningen var enligt utskottets ordförande, Åsa Ekblad, att skolan väntades gå back med 3,3 miljoner kronor i år. Beslutet mötte stora protester då det bland annat sades vara förhastat och för att det inte hade tagits upp i kommunstyrelsen eller i fullmäktige.

Slimmingeborna startade en namninsamling som snabbt gav ett stort stöd för att bevara skolan. S och MP lämnade in en skriftlig reservation mot beslutet. S, L och V, SD samt C lämnade in initiativärenden för att få beslutet ändrat.

Det gav resultat. Nyligen meddelade Skurups kommun att beslutet att stänga skolan inte skulle hinna verkställas till hösten, oavsett vad kommunstyrelsen skulle komma fram till. Flytten av elever sattes därför på paus.

Under kommunstyrelsens senaste sammanträde beslutades att byskolan ska hållas öppen och bedriva sin verksamhet som vanligt, tillsvidare.

Publicerad 15 May 2019 08:23