Den svaga kronan är en av orsakerna till ökningen av utländska turister, menar utvecklingschef Sofie Bredahl.

Den svaga kronan är en av orsakerna till ökningen av utländska turister, menar utvecklingschef Sofie Bredahl. Foto: Mostphotos.

Turister fortsätter välja Österlen: "Ökar varje år"

Antalet utländska besökare har ökat med 21 procent

SYDOST

När Statistiska centralbyrån presenterar gästnattsstatistiken är det idel goda nyheter för Österlen och Simrishamn. Jämfört med 2017 ökar man med 4,5 procent och den stora ökningen står utländska gäster för.

Av
André Kvist

Gästnattsstatistiken som SCB presenterar visar en ökning i åtta av årets tolv månader i sydöstra Skåne för fjolåret. Totalt är det 636 506 gästnätter, en ökning med 4,5 procent jämfört med 2017. Antalet utländska besökare ökade med 21 procent, främst kommer de från Tyskland, Danmark, Polen och Nederländerna.

– Ökningen har varit successiv de senaste åren, antalet gästnätter för utländska besökare har ökat för varje år. Det ligger helt i linje med det strategiska arbete vi i de sydöstskånska kommunerna gjort gemensamt med besöksnäringen under flera års tid, säger Sofie Bredahl, utvecklingschef på Simrishamns kommun i ett pressutskick.

Den svenska besökaren är fortfarande den viktigaste inkomstkällan men utländska tar allt större plats. Hela 117 000 utländska gästnätter gjordes under 2018. Samtidigt finns det ett visst mörkertal i statistiken, Sofie Bredahl menar att det i realiteten rör sig om fler personer som tar sig hit.

– Gästnattsstatistiken är det enda sättet att mäta antalet besökare som vi har tillgång till, vilket gör att den totala besökssiffran är svår att få fram. SCB:s statistik visar endast statistik för vandrarhem, campingar, stugbyar och hotell (över nio bäddar). Det finns väldigt mycket småskaligt boende, besök hos släkt och vänner, sommarhus, dagsbesökare och husbilar i sydöstra Skåne som det inte finns tillgänglig data på.

Publicerad 14 May 2019 09:03