Hotet om nedläggning av Blentarpsgården har fått invånare och byalaget att reagera starkt.

Hotet om nedläggning av Blentarpsgården har fått invånare och byalaget att reagera starkt. Foto: Google Street View.

Byalag protesterar mot planerna på att lägga ner äldreboendet

"Många medborgare är upprörda, oroliga och ledsna över förslaget"

BLENTARP.

Med stöd av medborgare ställer sig sig nu Blentarps byalag i motvärn mot nedläggningsplanerna av Blentarpsgården. I en skrivelse begära man att nämden tar hänsyn till invånarnas åsikter.

Av
André Kvist

Det var efter att många Blentarpsbor hade hört av sig med åsikter och frustration som byalaget tog på sig uppgiften att protestera mot nedläggningsplanerna. På söndagen höll man ett möte där en skrivelse sattes samman och som nu har kommit in till kommunfullmäktige och ordförande för vård- och omsorgsnämnden.

– Vissa äldre och sjuka som sitter isolerade i sina villor och stugor på landsbygden vill inget hellre än att komma in på ett äldreboende där den sociala kontakten finns. Sjöbo kommun arbetar för en levande landsbygd och detta borde då gälla alla generationer, skriver ordförande Marie Kristiansson Bchara till kommunen.

Man påpekar att en nedläggning skulle beröva äldre invånare de sista åren i den byn som de levt i och försvåra kontakten med anhöriga. Samtidigt pekar man på alternativet att ha mellanboende, ett boende som bistår äldre som känner sig ensamma och isolerade, samt behöver hemtjänst, men inte dygnet runt-tillsyn.

– Mellanboende kommer i andra hand anser vi i Blentarp, äldreboendet är det primära. Blentarpsgården uppfyller det moderna boendet i en trivsam miljö.

Förhoppningen är att åsikterna vägs in vid vård- och omsorgsnämndens sammanträde den 21 maj, då man fattar beslut i frågan. Kommunen behöver spara in utgifter för att klara budgeten och att Blentarpsgården är det främsta alternativet till att spara pengar beror på att hälften av rummen står tomma. Skulle den läggas ned, om än tillfälligt, så får de äldre förflyttas till Björkbacken i Sjöbo.

Det andra alternativet är att lägga ned en avdelning på just Björkbacken. Lokalerna skulle trots allt fortsätta vara kvar i kommunal regi för att öppnas upp igen om behovet ökar. Kommunens resonemang har väckt mycket känslor i Blentarp.

– I Blentarp har vi många medborgare som är upprörda, oroliga och ledsna över förslaget på nedläggning av Blentarpsgården. Engagemanget och stödet har varit enormt.

Publicerad 14 May 2019 09:56