Finakorset är ett första steg på kommunalt vägnät, det andra är att trycka på en ombyggnad av Dragongatan och Dag Hammarskjölds väg som är statliga vägar.

Finakorset är ett första steg på kommunalt vägnät, det andra är att trycka på en ombyggnad av Dragongatan och Dag Hammarskjölds väg som är statliga vägar. Foto: André Kvist.

Utbyggnad av E65 dröjer minst till år 2030

Trafikverket: "Vi ser inget behov – inget akut problem"

YSTAD.

Hamnens tillväxt blir kvar om 1,5 år och kommunen har äskat pengar för att förbättra vägen mot Dragongatan. Trots kommunala påtryckningar anser Trafikverket att sträckans kapacitet inte är nådd och någon eventuell utbyggnad kommer dröja minst ett decennium.

Av
André Kvist

När Trafikverket nu yttrat sig över Ystads översiktsplan för 2030 står det klart att sträckan mellan Skurup och Ystad inte kommer prioriteras de närmaste åren. Enligt prognoserna är vägens kapacitet inte nådd och en utbyggnad finns inte med i planeringen.

– Det finns behov för sträckan Svedala-Skurup och där har vi gjort en åtgärdsvalsstudie. Men därefter minskar trafiken drastiskt mot Ystad, säger Sara Lundgren, samhällsplanerare och bygglovssamordnare Trafikverket.

Regementsgatan väntas öppnas upp igen i början av juni.

Regementsgatan väntas öppnas upp igen i början av juni. Foto: André Kvist.

I och med hamnens utbyggnad som står klart i slutet av nästa år kommer trafiken att öka. Hamnens vd Björn Boström sade tidigare i våras att just infrastrukturen är det stora bekymret man brottas med. Trafikverket är alltjämt positiva till att området närmast vägen är fredat för "en eventuell framtida utbyggnad".

– Här och nu ser vi inget behov, inget akut problem. Vi har många vägar där kapaciteten är nådd eller har andra problem som är mer prioriterade.

Samtidigt berättar Sara Lundgren ur ett regionalt perspektiv. För att E65 skulle byggas ut eller förändras krävs beslut på nationell nivå.

Ystad kommun å sin sida har initierat en utredningen av framförallt vägen mellan från hamnen, längs ringleden och till Malmörondellen. Den sträcka som upplevs som värst drabbad. I ett första led vill man bygga om finakorset, vid bensinmacken och järnvägen.

– Vi har äskat pengar för nästa år till att göra en ombyggnad av finakorset för att underlätta trafiken. Det krävs politiska beslut om vi får det, säger Emma Holgersson, trafikplanerare på Ystad kommun.

Tanken är att bygga om så att alla fordon som kommer från hamnen måste ta höger mot rondellen, detta i två filer. Väl vid rondellen tar det statliga ansvaret hos Trafikverket över vidare mot Dragongatan och Dag Hammarskjöld väg. Även om det första steget inte har gått igenom och kommer tas upp först till hösten så planerar man för ett andra steg längs denna sträcka.

– I detta nästa steg så måste Trafikverket involveras, de har varit med i den utredning och analys vi har gjort. Vi vill få till större åtgärder, åtminstone utreda vad som behövs, att se till helheten hela sträckan till Skurup.

Beviljas pengar så kan T-korsningen ner mot hamnen byggas om redan nästa år.

Beviljas pengar så kan T-korsningen ner mot hamnen byggas om redan nästa år. Foto: André Kvist.

Med tanke på Trafikverkets yttrande verkar det som att inget kommer ske fram till 2030. Åtminstone inte det närmaste decenniet och därefter krävs långa processer innan en förändring kan bli av.

– Detta beslutas nationellt bland många andra projekt, nu har vi en plan till 2029 där detta inte är med. Så det är säkert att säga att fram till 2030 kommer det inte ske och sedan har vi långa projekteringar och så vidare som från start till avslut tar några år, säger Sara Lundgren.

Även om Trafikverket nationella plan sträcker sig tio år framåt så revideras den var fjärde år. Förhoppningen från kommunens sida är ännu att få till stånd att projektet behöver utföras på det statliga vägnätet.

– De närmaste fyra åren kan vi lobba för att det kommer in, säger Emma Holgersson.

Publicerad 13 May 2019 15:33