Det är främst titan och zirkonium som företaget nu ska leta efter.

Det är främst titan och zirkonium som företaget nu ska leta efter. Foto: Mostphotos.

Undersökningstillstånd beviljat att leta mineralfyndigheter

Företag får ensamrätt i tre år

TOMELILLA.

Företaget Svenska Sandprodukter AB har fått undersökningstillstånd att söka efter mineralfyndigheter. Tillståndet innebär ensamrätt för företaget i tre år framöver.

Av
André Kvist

Utöver Scandivanadium så vill även Svenska Sandprodukter bryta efter mineraler i Tomelilla. Bergstaten har nu beviljat ett undersökningstillstånd för företaget att söka efter främst titan och zirkonoium på Måsalycka 103, rapporterar Ystads Allehanda.

De undersökningsarbeten som planeras för är prospekteringsborrning. Tomelilla kommun har tidigare motsatt sig alla former av provborrning och mineraljakt men kan endast yttra sig i frågan. Länsstyrelsen i Skåne har ställt sig positiva under förutsättning att inget material sipprar ut i Tunbyholmssjön.

Underrättelse om beslutet ska nu sändas ut till berörda fastighets- och markägare. Bergstaten har gett företaget tillstånd och ensamrätt i tre år framåt då det inte framkommit att de är olämpliga att bedriva undersökningsarbete.

Publicerad 13 May 2019 08:43