Ivo vill se att läkarens behörighet dras in, yrkar till nämnden att sätta stopp.

Ivo vill se att läkarens behörighet dras in, yrkar till nämnden att sätta stopp. Foto: Mostphotos

Ivo vill stoppa läkares hantering av narkotika – 19 fall upptäckta

Patient kunde ta 30 tabletter Tramadol om dagen

SYDOST.

En läkare har uppvisat oskicklighet i sin yrkesutövning och missbrukat sin behörighet att förskriva narkotiska preparat. Nu vill Inspektionen för vård och omsorg vill sätta stopp för läkarens behörighet.

Av
André Kvist

I mars 2018 fick Ivo vetskap om att en läkare vid en vårdcentral i sydöstra Skåne förskrev narkotiska läkemedel i höga doser. Framförallt till en patient som till följd av en överdos av narkotiska läkemedel fick vård på en annan vårdenhet.

Med anledning av detta startade Ivo en granskning och där framkom att flera patienter fått högre doser förskrivna än avsett. I 19 fall pekas patienter ut som utan större medicinskt övervägande på kort tid har fått narkotiska medel för upp till ett par års förbrukning.

Exempelvis fick en patient recept på 3 200 tabletter Tramadol. Enligt receptet skulle patienten ta 3-4 tabletter två gånger om dagen. I ett liknande fall fick en patient tillräckligt med Tramadol för att kunna ta elva tabletter om dagen i en och samma förskrivning.

Patienter fick utskrivet recept på narkotikaklassade läkemedel som gjorde att de kunde ta tiotals tabletter om dagen.

Patienter fick utskrivet recept på narkotikaklassade läkemedel som gjorde att de kunde ta tiotals tabletter om dagen. Foto: Mostphotos

I en del av fallen har patienterna en känd missbruksproblematik vilket läkare varit medveten om. En sådan patient fick utskrivet hundratals tabletter av olika sorter, bland annat en dygnsdos på 19 tabletter Alvedon utan vidare utvärdering av behandlingen, totalt 5 200 tabletter för åtta månader.

En patient kunde ta 30 tabletter Tramadol per dygn utan något ställningstagande till förnyelse av recept i patientjournalen. Läkaren ställde sig frågande till hur detta kunde ske, vilket Ivo menar tyder på insiktslöshet eller ointresse med tanke på ansvaret.

Läkaren har arbetat vid två vårdcentraler i sydöstra Skåne, 37 patientjournaler från bägge vårdenheterna har granskats och i hälften har brister funnits.

Ivo anser att läkaren återkommande förskriver narkotiska läkemedel utifrån patienters önskemål utan medicinskt ställningstagande. Hen har inte insett vikten av att försiktighet med att förskriva till patienter med missbruksproblematik. Vidare brister läkaren i dokumentationen och regelverket kring förskrivningar.

Myndigheten yrkar nu till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) att läkarens behörighet att förskriva narkotiska läkemedel dras in. Vidare vill man se en treårig prövotid och en prövotidsplan.

"Ovanstående brister innebär även att (läkaren red anm.) återkommande uppvisat sådan oskicklighet i sin yrkesutövning som kan befaras få betydelse för patientsäkerheten även i framtiden."

Läkaren har försvarat sig med att det arbetssituationen vid den ena vårdcentralen som var orsak till förskrivningsmönstret. Vilket inte förklarar varför detta arbete har fortsatt vid den andra arbetsplatsen.

Publicerad 07 May 2019 00:00