Att vegansk kost inte erbjuds till barn inom Ystads skolor och förskolor har fått föräldrar att reagera.

Att vegansk kost inte erbjuds till barn inom Ystads skolor och förskolor har fått föräldrar att reagera. Foto: Haris Lojo/Mostphotos.

Föräldrar rasar – skolbarn får inte vegansk kost

Anser att man bryter mot läroplanen och riktlinjer: "Fruktansvärt diskriminerande"

YSTAD.

Skol- och förskolbarn erbjuds inte halal-, kosher- eller vegankost i Ystad kommun. Två vårdnadshavare kritiserar detta och anser att det bryter mot läroplan och är kränkande. I ett medborgarförslag föreslår man att veganska kost ska införas.

Av
André Kvist

Två vårdnadshavare ansökte om vegansk kost för ett barn. Orsaken till detta var etiska, religiösa och hälsomässiga skäl. Men barn- och utbildningsnämnden beslutade att avslå ansökan.

"I informationen till vårdnadshavare står det att Ystad kommun inte erbjuder halal-, kosher- och vegankost. Vid dessa önskemål erbjuds vegetarisk kost."

Som en reaktion på avslaget har vårdnadshavarna inkommit med ett medborgarförslag att vegansk kost ska införas i Ystad kommuns skolor och förskolor. De går hårt åt kommunens ställningstagande och anser att man bryter mot läroplanen.

"Ystad kommun bryter mot mänskliga rättigheter, individens frihet, integritet och alla människors lika värde."

Vidare anser man att genom att inte erbjuda veganska kost så går det stick i stäv med skolvärldens mål om öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar.

"Ystad kommun själva visar ingen öppenhet, respekt eller hänsyn till andra människors situationer inom förskolan/skolan vad gäller val av kost. Det är fruktansvärt diskriminerande."

Att barnen ska lära sig förståelse för andra och ta ställning i etiska dilemman blir än märkligare när de inte blir återgäldade med samma respekt, skriver man i förslaget. Nu hoppas man att kommunen tar sitt ansvar i frågan och inför vegansk kost som ett alternativ inom skolverksamheten.

Publicerad 19 April 2019 07:00