Miljöförbundets tjänster kan bli digitalt om Centerpartiets förslag går igenom.

Miljöförbundets tjänster kan bli digitalt om Centerpartiets förslag går igenom. Foto: Skärmdump ystad.se/ystadosterlenmiljo.

Miljöförbundet föreslås bli digitalt

Invånare ska kunna följa sina ärende

SYDOST.

Centerpartiet föreslår att man inför en e-tjänst för Ystad-Österlenregionens Miljöförbund. Detta skulle underlätta för verksamheten och för invånarna som kan följa sin ärende.

Av
André Kvist

Centerpartiet har lagt fram ett förslag att införa e-tjänst för miljöförbundet. Detta skulle möjliggöra att invånare kan följa sina ärenden via internet och inte behöver kontakta förbundet. Det innebär även att man stöttar verksamhetsutövarna i kommunerna och gör området mer företagsvänligt.

En annan fördel som partiet framhäver är att det gör processen enkel att kontrollera att ansökningar har inkommit och registrerats.

"Att inför e-tjänst kväver en del utvecklingsarbete hos Miljöförbundet, bland annat utformning av e-blankett. Detta medför att införande av e-tjänsten behöver ske successivt. De ärende som skulle kunna vara först ut är avloppsansökan och trotjänarbegravning", skriver partiets företrädare Magnus Nilsson och Henrik Mårtensson.

För medarbetare vid Ystad-Österlenregionens Miljöförbund skulle ett skifte till digitala lösningar underlätta det vardagliga arbetet, menar man.

Publicerad 18 April 2019 10:24