Via mobilen kommer kommunanställda kunna slå larm och få kontakt med krisledningen.

Via mobilen kommer kommunanställda kunna slå larm och få kontakt med krisledningen. Foto: Mostphotos.

Tomelilla ingår avtal för ny krisapp

TOMELILLA.

Ett nytt hjälpmedel vid krissituationer är på gång till kommunen. Det är applikationen Cocrisis som väntar tas i bruk efter sommaren. Avtalet för 3 år har just skrivits under.

Av
André Kvist

Kommunchef Britt-Marie Börjesson skrev i dagarna på ett 3-årsavtal med företaget Coapps Communication som ligger bakom krisappen Cocrisis. Verktyget ska nu byggas upp och implementeras i den kommunala verksamheten. Enligt säkerhetssamordnare Dan Bengtsson är troligen inte i bruk förrän efter sommaren.

– Vår tanke är att börja använda systemet som en kommunikationsplattform för POSOM (krisgrupp och utbildare av krishantering). Det möjliggör en betydligt enklare inlarmning och meddelandeväxling där det även går att samla checklistor och annat så det blir tillgängligt för alla som behöver det, säger han.

Kostnaden landar på 240 000 kronor för dessa tre år. Därefter tillkommer utgifter för utbildning av personal och eventuell vidareutbildning. Uppemot 1 500 anställda kommer använda sig av applikationen som blir ett redskap dels vid en krissituation men troligen även i det dagliga arbetet.

Appen kan larma direkt men har även funktioner som krypterad kommunikation och om något skulle ske kan användare kvickt nå den centrala krisledningen. Exakt hur Tomelilla kommer att använda sig av den återstår att se.

– Tanken är att implementera systemet i de flesta verksamheter i vardagen för att det ska bli effektivt att använda om det krisar till sig, säger Dan Bengtsson.

Publicerad 16 April 2019 09:05