Arbetsmiljöverket anser att Ystad kommun kan vara ovetande om risker i trafiken och begär att man tittar närmare på detta.

Arbetsmiljöverket anser att Ystad kommun kan vara ovetande om risker i trafiken och begär att man tittar närmare på detta. Foto: Mostphotos.

Ystad får bakläxa av Arbetsmiljöverket

"Saknar trafiksäkerhetspolicy"

YSTAD.

Kommunen saknar rutiner för att riskbedöma arbetsplatsen för gravida eller ammande. Man måste också se över hur trafiksäkerheten riskbedöms senast den 4 juli.

Av
André Kvist

När Arbetsmiljöverket inspekterade Ystad kommuns arbetsmiljö i början av april fann myndigheten flera brister. Inledningsvis hade Ystad kommun inte tillräckligt undersökt coh riskbedömt arbetsmiljöförhållandena med avseende på trafiksäkerhet. Myndigheten menar att det kan finnas riskförhållanden som kommunen inte har kännedom om och därmed inte åtgärdar. Kommunen ska av den anledningen göra en undersökning och en handlingsplan.

"Ni saknar trafiksäkerhetspolicy för verksamheten som beskriver hur arbetsförhållandena ska vara för att ohälsa och olycksfall i arbetet ska förebyggas och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås."

Vidare fann man att det saknas rutiner för att riskbedöma gravida och ammande i arbetsmiljön. Det kan handla om fysisk uttröttning eller opassande arbetsställningar men även risk för hot och våld.

Slutligen har kommunen inte korrekt förtecknat de kemiska riskkällor som finns inom verksamheten.

Samtliga brister måste nu åtgärdas senast den 4 juli, om det inte sker riskerar kommunen föreläggande eller förbud.

Publicerad 15 April 2019 14:50