Foto: Andreas Holm.

Sekretessbelagda uppgifter röjda – kommunen lex Sarah-anmäler

"Misstaget" upptäcktes dagen därpå

SIMRISHAMN.

När dokument med skriftliga anteckningar delades ut till anhöriga vid ett LSS-boende röjdes känsliga uppgifter. Kommunen betraktar det som ett allvarligt missförhållande och anmäler enligt lex Sarah.

Av
André Kvist

Det var när åtta anhöriga till personer vid en LSS-verksamhet i kommunen fick information via mail som uppgifterna röjdes. Det var skriftliga anteckningar och vissa namn var kodade, men inte alla. En anhörig kunde läsa ut vem det rörde sig om. Det fanns även sommarplanering i mailet.

Personalen upptäckte själva "misstaget" dagen därpå och vidtog åtgärder för att ta bort delningen som gått ut via mejl. Åtkomsten till anteckningarna spärrades därmed. Samtidigt sände avdelningschefen mejl till samtliga enhetschefer med order att gå igenom sina digitala anteckningsblock. Detta för att säkerställa att inga peronuppgifter dokumenterats utanför korrekt system.

Kommunen anser att detta är ett allvarligt missförhållande och har nu anmält enligt lex Sarag till Inspektionen för vård och omsorg.

Publicerad 15 April 2019 14:12