Hur Sjöbobor reser vill studenter nu undersöka närmare.

Hur Sjöbobor reser vill studenter nu undersöka närmare. Foto: Chad McDermott/Mostphotos.

Internationella studenter undersöker resvanor i Sjöbo

Söker personer att intrevjua

SJÖBO.

Stundenter vid Lunds universitet utför en studie om resvanor och resebeteende med Sjöbobor. Studerar människors upplevda mobilitet på landsbygden.

Av
André Kvist

Under april kommer universitetsstudenter från Lunds läroverk att utföra en en studie om resande på landsbygden. Studenterna kommer från Azerbadjan, Brasilien, Holland, Kina och Sverige. De går första året på ett masterprogram vid institutionen för kulturvetenskaper.

Under månaden kommer studenterna att vara på plats vid strategiskt lämpliga platser runtom i kommunen för att undersöka hur människor upplever sin mobilitet.

Studenterna vill intervjua människor om resvanor och resebeteende.

Publicerad 15 April 2019 12:48