Latinskolan innan restaureringen började och under sin tid som järnhandel.

Latinskolan innan restaureringen började och under sin tid som järnhandel. Foto: Wikimedia Commons.

Dags för invigning av Latinskolan

Kyrkoherden: "Äntligen står vi inför öppnandet"

YSTAD.

På Palmsöndagen den 14 april invigs Ystads pastorats Latinskolan. Efter många års väntan ska lokalerna nu fyllas med aktiviteter och på sikt ska det ske föreläsningar.

Av
André Kvist

Ystads pastorat förvärvade den gamla skolbyggnaden redan 2013 men tog över den först 2017. Detta eftersom tillstånden för ombyggnation och restaureringen till det ursprunliga skicket tog tid. Först i fjol började arbetet med byggnadsförändringarna.

På palmsöndagen den 14 april är det så slutligen dags att invida Latinskolan. Kyrkoherde Susanne Keyser kommer tala och klippa bandet men högtidligheterna invigs redan klockan 11 med en familjegudstjänst i S:a Maria kyrka.

– Jag är väldigt glad och stolt över att vi äntligen står inför ett öppnande av Latinskolan. Vi har under flera år haft ett behov av ytterligare lokaler något som låg till grund för inköpet av Latinskolan. Vi tänker att närheten till Mariakyrkan ger möjlighet till enkla möten och spontana samtal med människor på väg i livet, säger kyrkoherde Susanne Keyser.

På söndagen kommer det även ske en guidad rundtur i byggnaden som är drygt 500 år gammal, en av Sveriges äldsta skolhus. Framöver kommer diverse aktiviteter ske i lokalerna och på sikt planeras för föreläsningar i mindre format.

Fakta

Latinskolan är en medeltida tegelbyggnad och dessutom ett av de äldsta skolhusen i landet. Byggnadskonsten som användes när skolan byggdes visar på en dåtida påkostad utformning och läget invid S:ta Maria kyrka, i stadens absoluta mitt, markerar den status byggnaden hade under medeltidens Ystad.

Latinskolan uppfördes sannolikt omkring år 1500 och var sedan i bruk som skola till 1841. Skolsalarna låg på bottenplan och på ovanvåningen fanns rektorns bostad. 1841 flyttar skolundervisningen till Gosselmanska huset vid Hamngatan 41. Byggnaden ger istället plats åt järnaffären ”Landgren & Co Jernhandel”. Under början av 70-talet restaureras byggnaden och görs om till kontorslokaler där Folksam tar plats.

Källa: Ystad pastorat.

Publicerad 14 April 2019 07:00