Den nya graffitiväggen är formad som segel vilket anspelar på havet och den betydelse den har för Simrishamn.

Den nya graffitiväggen är formad som segel vilket anspelar på havet och den betydelse den har för Simrishamn. Foto: André Kvist.

Unga tar plats längs sjöfartsstråket

"Hav, hamn och strand ska få en större plats i staden"

SIMRISHAMN.

På fredagen invigdes fortsättningen av arbetet med sjöfartsstråket, under året ska man ta in synpunkter från allmänheten. Samtidigt invigdes den allmänna graffitivägg som är den södra spetsen i projektet.

Av
André Kvist

Arbetet med sjöfartstråket har pågått sedan 2013. På senare år har arbetet sannerligen tagit fart. Man har avslutat tre etapper som Tobisvik och Badstigen. Nu är det dags för småbåtshamnen och hamnen. På fredagen invigdes fortsättningen på sjöfartstråket, men redan har det skett saker längs vägen.

– Hav, hamn och strand ska få en större plats i staden. Längs stråket ska mötesplatser skapas som erbjuder närhet till havet. Vi vill hitta förutsättningar för människor att engagera sig och delta i stadsutvecklingen, berättar Anna Bartels, projektledare.

Anna Bartels, projektledare, berättar att unga kommer få en stor plats i det framtida stråket vid hamnarna.

Anna Bartels, projektledare, berättar att unga kommer få en stor plats i det framtida stråket vid hamnarna. Foto: André Kvist.

Nu startar arbetet då allmänheten får tycka till om vad som ska ske längs vattnet, den så kallade testfasen. Förskoleklass B vid Simrislundsskolan har redan tyckt till, glasstånd var något som efterfrågades.

Arbetet ska genomföras med detta i åtanke: "Alla har inte lika lätt att använda sig av det offentliga rummet. Det finns få platser och aktiviteter för barn och ungdomar i centrala Sirmishamn idag".

Vidare ska fler funktioner och aktivieteter nu tas reda på under "testfasen". Den pågår fram till hösten och målet är att samla in så många tankar, idéer och åsikter som möjligt. I nuläget har även elever från Korsavadsskolan varit delaktiga i nio tillfälliga installationer där man bland annat målat kasserade fisklådor.

En av nio installationer, kasserade fiskelådor har använts som grund.

En av nio installationer, kasserade fiskelådor har använts som grund. Foto: André Kvist.

Ett tiotal meter från Marint Centrum vid Branteviksvägen har också den allmänna graffitiväggen, som kom som ett medborgarförslag nu blivit klar, och invigdes med sitt första lager färg. Rikard Johansson tillhör gruppen Streetcorner som under fyra lektioner undervisat graffitikonst och tidigare varit delaktiga i installationerna.

– Idag har vi invigning av väggen efter att ha haft kurs. För många är detta de första verken, det är riktigt imponerande.

Amanda Johansson Sima och Rikard Johansson från Streetcorner har stöttat unga i arbetet med graffti.

Amanda Johansson Sima och Rikard Johansson från Streetcorner har stöttat unga i arbetet med graffti. Foto: André Kvist.

Under invigningen talade även samhällsbyggnadsnämndens ordförande Carl-Göran Svensson (C). Han påpekade havets betydelse och lyfte även vikten av att ungas åsikter blir en del av stråket framöver.

– Hela den biten vi nu jobbar med kommer vara fylld av aktiviteter. Det viktiga idag är att det är tillgänglighetsvänligt för stora som små. Nu när vi börjar testfasen ska människor få tycka till och utifrån det vill vi utveckla ett stråk som passar alla, sade han.

Den sista etappen, badbryggan, är ännu under utredning och arbetet där kommer börja när de två centrala hamnarna är färdigställda.

Graffitiväggen i Simrishamn är nu invigd och färgfylld.

Graffitiväggen i Simrishamn är nu invigd och färgfylld. Foto: André Kvist.

Samhällbyggndsnämndens ordförande Carl-Göran Svensson (C).

Samhällbyggndsnämndens ordförande Carl-Göran Svensson (C). Foto: André Kvist.

Förskolbarns tankar och idéer om stråkets framtid.

Förskolbarns tankar och idéer om stråkets framtid. Foto: André Kvist.

Foto: André Kvist.

Publicerad 13 April 2019 07:00