Del av kusten i Abbekås.

Del av kusten i Abbekås. Arkivfoto: Hannes Tobiasson

Ny plan för att rädda kommunens stränder

Skurups kommun vill ha synpunkter på nytt förslag

SKURUPS KOMMUN.

Stigande havsnivåer kan medföra stora konsekvenser för kustnära bebyggelse och infrastruktur. Därför har Skurups kommun tagit fram förslag på en kustförvaltningsplan som ska ligga till grund för en ny översiktsplan.

Av
Emma Brännman

De stigande havsnivåerna kan ha allvarliga effekter på kustnära områden och påverka till exempel infrastruktur. Erosion och översvämningar i kustnära bebyggelse kommer att kräva åtgärder framöver. Därför beslutade kommunfullmäktige i Skurups kommun förra året att ta fram en kustförvaltningsplan.

Förslaget till kustförvaltningsplan ligger nu ute på remiss. Till och med den 10 maj kan vem som helst inkomma med synpunkter på planen. Förslaget innehåller en kustförvaltningsstrategi, principer för hållbar kustförvaltning, en handlingsplan samt förslag på löpande mätprogram. Kustförvaltningsplanen kommer att ligga till grund för framtagandet av en ny översiktsplan för Skurups kommun.

Den 27 april klockan 15 håller Hans Hanson, professor vid Lunds tekniska högskola, föredrag om erosion och strandfodring på Svaneholms slott. Efter föredraget bjuder Skurups kommun in till ett dialogmöte för allmänheten om förslaget till kustförvaltningsplan.

Publicerad 12 April 2019 07:00