Svaneholms slott.

Svaneholms slott. Foto: Emma Brännman

Länsstyrelsen ger tillstånd för tillfällig tennisbana vid slottet

Tillstånden gäller i tre år

SKURUP.

Länsstyrelsen Skåne beviljar nu tillstånd för att anlägga en tillfällig tennisplan vid Svaneholms slott. Tillstånden gäller i tre år.

Av
Emma Brännman

Som Lokaltidningen tidigare rapporterat planeras för två stora tennisturneringar vid Svaneholms slott. En champions tour i sommar och en tävling som ingår i ATP-touren nästa sommar. Tävlingsarrangören 3RS har tidigare sagt till tidningen att om tillstånden skulle dra ut för länge på tiden, så kan det hota dess ansökan till ATP om att få anordna den stora tävlingen nästa sommar.

Men nu har man träffat en överenskommelse med länsstyrelsen om en tillfällig gräsbana. Det rör sig om två olika tillstånd, ett gällande strandskyddet och ett för kulturmiljön. Båda gäller i tre år.

Svaneholms slotts andelsförening har under vintern ansökt om att få anlägga en tennisplan på gräsmattan framför slottet. Slottsbyggnaderna och den omgivande parken är skyddade som byggnadsminne vilket bland annat innebär att det krävs tillstånd från länsstyrelsen för att bygga eller göra stora förändringar på området.

Den ursprungliga ansökan gällde att uppföra en permanent tennisbana på gräsmattan framför slottet. Förslaget innehöll flera markingrepp som länsstyrelsen menar riskerade att förstöra marken och göra det omöjligt att undersöka hur området sett ut förr.

– Vi bedömde att tennisbanan skulle få en stor permanent påverkan på kulturvärdena på platsen, som vi inte ansåg att det fanns skäl att tillåta. Samtidigt hade vi förståelse för att andelsföreningen behöver hitta sätt att finansiera slottets drift och underhåll. Vi kallade därför till ett möte för att diskutera om det fanns alternativ med mindre påverkan på slottets värden, säger Britta Roos, enhetschef för kulturmiljöenheten på Länsstyrelsen Skåne i ett pressmeddelande.

Mötet resulterade i att föreningen kom in med ett nytt förslag som inte innebär ingrepp i äldre kulturlager.

– Våra beslut gäller en tillfällig tennisplan. Vi känner till att det finns planer på en större turnering, men någon ansökan om detta har inte kommit in till oss, säger Josefine Andersson, naturvårdshandläggare på Länsstyrelsen Skåne i ett pressmeddelande.

Publicerad 12 April 2019 14:58