Tomelillas kommunchef gläds åt resultatet och hyllar medarbetare.

Tomelillas kommunchef gläds åt resultatet och hyllar medarbetare. Foto: Mostphotos.

Tomelillas företagarklimat näst bäst i landet

"Ett bra avstamp för vår fortsatta kvalitetsutveckling"

TOMELILLA.

Sveriges kommuner och landsting, SKL, har kvalitetsmätt kommunernas arbete gentemot företag. Utifrån helhetsbedömningen kommer Tomelilla på andra plats i landet, endast slagna av Höganäs.

Av
André Kvist

SKL:s Öppna jämförelser om företagsklimat redovisar årligen kommunernas service och myndighetsutövning gentemot företag. företagare får bedöma kommunerna inom sex områden såsom bygglov och brandskydd.

Företagarna får besvara frågor och utifrån det görs en helhetsbedömning som ligger till grund för måttet "nöjd-kund-index", NKI.

När det totala resultatet för 2018 nu sammanställts visar det sig att Tomelilla hamnar på andra plats i landet med 83 NKI. Kommuen är endast slagna av Höganäs (85) av de deltagande kommunerna.

– Det är oerhört roligt att vi nått så goda resultat under 2018 och värt ett tack till och uppmärksammande av alla medarbetare som bidragit, säger kommunchef Britt-Marie Börjesson i en kommentar.

– Eftersom undersökningen handlar om värdering av information, bemötande, tillgänglighet, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet är jag verkligen stolt över arbetet. Det här är ett bra avstamp för vår fortsatta kvalitetsutveckling.

Antalet svar i undersökningen uppgick till 31 037, med en svarsfrekvens på 57 procent. 184 kommuner och 11 gemensamma förvaltningar eller föbund deltog.

Publicerad 11 April 2019 08:43