Skurups kommunhus.

Skurups kommunhus. Arkivfoto: Emma Brännman

Politiker och tjänstepersoner JO-anmälda

Anser att myndighetsnämndens beslut saknar rättslig grund

SKURUP.

Tre politiker i myndighetsnämnden för individ- och familjeomsorg samt två högt uppsatta tjänstepersoner inom Skurups kommun har anmälts till Justitieombudsmannen (JO).

Av
Emma Brännman

Bakgrunden till anmälan är de 17 polisanmälningar som har gjorts mot ensamkommande unga i Skurups kommun. Utredningen bakom polisanmälningarna innehåller enligt anmälan till JO stora brister.

JO-anmälaren anser att myndighetsnämndens beslut att polisanmäla saknar rättslig grund, eftersom han menar att förvaltningen och nämnden inte har utrett omständigheterna ordentligt. Han kritiserar också att grunden till besluten att polisanmäla är samma i samtliga 17 fall.

"Av handlingarna framgår att myndighetsnämnden anser att alla ensamkommande flyktingbarn som fått sin ålder ändrad uppåt eller nedåt har ljugit. Själva det faktum att åldern ändrats, om så bara med någon månad, har således ansetts tillräckligt för att klassa det ensamkommande flyktingbarnet som lögnare" skriver anmälaren.

Hela anmälan består av åtta A4-sidor. Nu ska JO ta ställning till om det hela ska utredas.

Publicerad 14 March 2019 08:56