Arbetet drog ut på tiden och nu varnas advokaten av Advokatsamfundets disciplinnämnd.

Arbetet drog ut på tiden och nu varnas advokaten av Advokatsamfundets disciplinnämnd. Foto: Mostphotos.

Ystadadvokat straffas efter löften om snabbt arbete

"Tomma löften avlöste varandra under flera års tid"

YSTAD.

En advokat i Ystad lovade flera gånger att arbetet skulle slutföras inom någon vecka. Men efter flera månader och slutligen år var ärendet inte avslutat. Nu straffas advokaten av Advokatsamfundets disciplinnämnd.

Av
André Kvist

Den kvinnliga advokaten var förordnad som boutredningsman i ett dödsbo. I somras anmäldes hon av klienter som upplevde sig ytterst kränkta och mycket okänsligt bemöta under en lång tid. Man ifrågasatte även advokatens agerande i en utdragen process "där tomma löften avlöst varandra under flera års tid".

Enligt anmälarna hade advokaten utlovat ett utkast och återkoppling "i nästa vecka" upprepade gånger. Detta pågick i ett års tid utan resultat.

Mellan 2016 och 2018 pågick arbetet i långsam takt. En felregistrering av fullmakt sinkade arbetet och klienterna hörde under längre perioder aldrig av sin advokat.

Advokaten menar att det förelåg juridiskt komplicerade tvister samt ett omfattande utredningsbehov. Ytterligare tvistefrågor och utredningsåtgärder dök upp när arbetet gick vidare. Advokaten uppger i sitt yttrande att hon kunde färdigställt arbetet mer skyndsamt och att det var olämpligt av henne att utfästa en viss tid för handläggningen.

Nu straffas advokaten av Advokatsamfundets disciplinnämnd för att hon inte utfört sitt uppdrag med "tillbörlig skyndsamhet". Genom att förmedla att arbetet ska vara slutfört inom någon veckas tid utan att det blivit ett avslut har hon åsidosatt sina plikter som advkoat, anser nämnden. Hon straffas med erinran,vilket är en varning, för det inträffade.

Publicerad 13 March 2019 09:07