Anläggandet av en lekplats i Spjutstorp kan leda till att man finner skelett och andra rester efter medeltida bosättning, tillstånd för arbetet är beslutat.

Anläggandet av en lekplats i Spjutstorp kan leda till att man finner skelett och andra rester efter medeltida bosättning, tillstånd för arbetet är beslutat. Foto: Mostphotos.

Ingrepp i fornminne tillåts när lekplats ska anläggas

"Skulle man hitta något väldigt intressant så får man avbryta"

TOMELILLA.

Kommunen får rätt att anlägga en lekplats och göra ingrepp i en fornlämning i Spjutstorp. Med risk att man hittar skelettdelar, eldstäder eller andra rester så kan arbetet då stoppas.

Av
André Kvist

Tomelilla kommun beviljas av Länsstyrelsen i Skåne att göra ingrepp i fornlämning som ligger i Spjutstorp. Planen är att bygga en lekplats på 530 kvadratmeter. Drygt 135 kvadratmeter anläggs inom fornlämningens södra kant.

– Jag bedömde att fornlämningen ligger i periferin och att man marginellt går in på fornlämningen och därför har tillstånd beviljats, berättar arkeolog Anne Carlie vid kulturmiljöenheten på länsstyrelsen.

Tillståndet gäller från och med två år efter att beslutet vunnit laga kraft. Den aktuella fornlämningen är den historiska bytomten för Spjutstorps by vars äldsta skriftliga belägg är från 1491.

I dag syns inget ovan jord men det kan finnas rester från bosättningen begravda och dessa kan även vara mycket äldre. Tillståndet är belagt med anmälningsplikt. Skulle något hittas kan arbetet avbrytas.

– Det finns en skyldighet att rapportera och skulle man hitta något väldigt intressant så får man avbryta och låta arkeologer titta på det. Just denna är inte undersökt tidigare och det kan finnas rester som är mycket äldre än 1491.

Publicerad 12 March 2019 00:00