Genrebild.

Genrebild. Foto: Sandor Kacso/Adobe stock

Hemtjänst glömde bort att besöka vårdtagare – nu kräver IVO åtgärder

Föll och tvingades ligga på golvet en hel natt

SKURUP.

Stress inom hemtjänsten var en bidragande orsak till att en vårdtagare glömdes bort, föll, och blev liggande på golvet en hel natt. Nu har IVO avslutat sin utredning.

Av
Emma Brännman

I höstas inträffade en incident där ett missförstånd hos nattpersonalen ledde till att man missade att göra ett besök hos en vårdtagare. Det ledde till att vårdtagaren föll ur sin fåtölj på lvällen och hittades liggande på golvet först av morgonpersonalen. Händelsen medförde en påtaglig risk för ett allvarligt missförhållande och en lex Sarah-anmälan gjordes.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har gjort en utredning och bedömer nu att huvudmannen, det vill säga Skurups kommun, har fullföljt sin skyldighet att anmäla och utreda händelsen. Utredningen visar att huvudmannen skyndsamt har vidtagit åtgärder för att förhindra att något liknande inträffar igen.

Nattpersonalen uppgav i samtal efter händelsen att arbetsmiljön hade försämrats avsevärt. De hade långa arbetspass utan möjlighet att ta rast, äta eller gå på toaletten.

Flera åtgärder har nu vidtagits i syfte att förbättra arbetsmiljön och minska stress hos nattpersonalen. Till exempel har vissa arbetsuppgifter flyttats över till dagpersonalen och numera deltar nattpersonal i schemaläggningen varannan vecka. Ett utvecklingsarbete pågår även sedan tidigare inom hemtjänsten.

Publicerad 09 March 2019 07:00