V vill kombinera SFI och yrkesutbildning (bilden är tagen i ett annat sammanhang).

V vill kombinera SFI och yrkesutbildning (bilden är tagen i ett annat sammanhang). Foto: Adobe stock

Yrkes-SFI ger fler möjlighet till självförsörjning – V vill följa grannkommunen

Kombinerar SFI med befintliga yrkesutbildningar

SKURUP.

Kombinera Svenska för invandrare (SFI) med befintliga yrkesutbildningar på Nils Holgerssons utbildningscenter. Det tycker Vänsterpartiet.

Av
Emma Brännman

Grannkommunen Sjöbo är en av dem som börjat kombinera SFI-utbildningen med yrkesutbildningar för att snabbare tillgodose personalbehov inom olika branscher. Samtidigt få de som går utbildningarna större möjlighet att bli självförsörjande fortare.

Nu vill Vänsterpartiet (V) att Skurup följer efter.

"I Skurup bor ca 100 personer som har kommit till Sverige från andra länder, och som saknar relevant utbildning för att kunna arbeta i Sverige. Den utbildning som kommunen erbjuder dessa kommuninvånare är för närvarande 15 timmar per vecka lärarledd undervisning i svenska utan förankring i arbetsliv. Den korta kontakten med det svenska språket förlänger tiden att lära sig svenska, och kunna ta del av ordinarie utbildningar som erbjuds vuxna. Det i sin tur gör att det tar längre tid att kunna hitta ett jobb och bli självförsörjande [...] Enligt arbetsförmedlingen är Yrkes-SFI, tack vare satsningar på bristyrken, en framgångsfaktor" skriver Babak Rahimi och Kristina Wieslander för V i en motion till kommunfullmäktige.

Partiet menar att Skurup ligger bra till i regionen för att bli ett populärt säte för vuxenutbildningar och Yrkes-SFI inom exempelvis fordonsteknik och bygg.

"Samtidigt har vi brist på personal med relevanta utbildningar inom dessa branscher i Sydöstra Skåne, och inom vår kommun. Såväl bygg- som servicebranschen ropar på kompetens och det dämpar företagens utveckling" skriver V.

Publicerad 22 February 2019 15:26