Häktet i Ystad är helt fullt och nu används andra utrymmen får att få plats med häktade personer.

Häktet i Ystad är helt fullt och nu används andra utrymmen får att få plats med häktade personer. Foto: Andreas Skogh/Kriminalvården.

Akut platsbrist vid häktet i Ystad: "Vi har 126 procents beläggning"

Häktade får dela cell och andra rum utnyttjas

YSTAD.

Det råder stor brist på platser på landets häkten, så är även fallet i Ystad. Häktet är fyllt till bristningsgränsen och intagna får nu dela utrymmen. "Snarare ett problem som är tilltagande", säger kriminalvårdschef Andreas Wallin.

Av
André Kvist

Häktet i Ystad fungerade förr som en filial till sin motsvarighet i Malmö. Sedan två år tillbaka är det ett eget häkte och tar emot häktade utan restriktioner, totalt finns här 34 platser.

Dessa platser är fyllda och mer därtill. Intagna får dela cell eller så utnyttjar man besöksrum och andra utrymmen bara för att få plats.

– Här är lika illa som i landet i övrigt. Just nu ligger vi på 126 procent beläggning och det är den senaste veckan, säger kriminalvårdschef Andreas Wallin.

Under det senaste året har man legat på 100 procents beläggning, berättar Wallin. Varje gång någon får gå så kommer det en ny person och tar platsen. I höstas var det tufft men nu har situationen blivit närmast extrem.

– Under hösten har det varit ett par tillfällen då beläggningstrycket gått upp väldigt mycket men vi har alltid lyckats med stolpe in. Nu är det helt fullt här, i Region Syd och hela landet, säger Wallin och fortsätter.

– Vi kan ha människor som fått sin dom och den har vunnit laga kraft men beläggningsproblemet gäller även anstalter. Det blir en stockning i systemet.

Ökningen med 26 procent den sista tiden resulterar i mer transporter och fler personer att hantera dagligen. Det är minst sagt bråda dagar för Kriminalvården. Samtidigt tar det lång tid att få till nya lokaler och byggnader, sådant kan ta flera år.

Varför det ser ut så här finns det olika förklaringar på, berättar Andreas Wallin. Han pekar ut två stora bidragande faktorer.

Det blir en stockning i systemet.

– Dels omorganiserades polisen för några år sedan och då minskade inflödet till vår verksamhet. Då passade vi på att stänga ner enheter. Sedan har polisens organisation satt sig nu och producerar mer vilket ökar trycket.

– Den andra har att göra med politisk prioritering. Punktinsatser på polisen och tullen gör att de dömande och verkställande organen i rättskedjan halkar efter och det skapar snabbt effekter. Dessa effekter ser vi nu.

Tror du att detta kommer ordna sig framöver?

– Vi har väldigt långa ledtider. Att projektera och bygga nytt kräver beslut, tid och resurser. Det tar ett par år att bestämma sig och få det på plats, säger Andreas Wallin.

– Jag tror snarare att detta är ett problem som är tilltagande. Vi arbetar febrilt inom Kriminalvården att leta upp fler platser och det tittas även på andra lösningar. Men med fler brottsutredare och fler människor som döms så är det inget som talar för att problemet är snabbt övergående.

På kvinnoanstalten i Ystad finns det 65 platser, varav två är lediga i nuläget. Enligt Wallin är detta den enda platstypen där det finns lite luft i hela Kriminalvården.

Publicerad 21 February 2019 08:18