Den sällsynta lögrodan lever bara på ett fåtal platser i Skåne, främst kring Ingelstorps Mosse.

Den sällsynta lögrodan lever bara på ett fåtal platser i Skåne, främst kring Ingelstorps Mosse. Foto: André Kvist.

Sällsynt groda får tillbaka sitt hem

"Lökgrodan har det väldigt svårt – förhoppningsvis blir det bättre"

KÅSEBERGA.

Den ovanliga lökgrodans lilla vattensamling hade olagligt fyllts igen. Nu har arbetat börjat för återställa miljön efter att länsstyrelsen satt press på Ystad kommun. Här lever även andra spännande vattenlevande arter. "Det här är en oas", säger docent Per Nyström om djurlivet på platsen.

Av
André Kvist

Det var 2013 som man först hittade lökgrodor i den lilla dammen invid Kosackstigen i Kåseberga. Gruppen som levde här är en av två stycken söder om Östra Kustvägen. Lökgrodan är sällsynt och finns bara i södra och sydvästra Skåne. Drygt 80 procent av artens lekvatten och spelande hanar återfinns i kommunerna Sjöbo, Ystad och Tomelilla.

Tack vare att fisken inte kan ta sig till vattenspegeln, och dör om vattnet torkar ut, är groddjuren skyddade.

Tack vare att fisken inte kan ta sig till vattenspegeln, och dör om vattnet torkar ut, är groddjuren skyddade. Foto: André Kvist.

2016 upptäcktes efter en anmälan att grodornas tillhåll olagligt hade fyllts igen. Eftersom det är Ystad kommun som är markägare beslutade Länsstyrelsen i Skåne vid hot om vite att miljön skulle återskapas. Nu är arbetet igång av företaget Ekoll AB.

– Här finns bland annat lökgrodan, men även lövgrodan och större vattensalamander. För lökgrodan har vi inte många vattendrag kvar, söder om vägen är det bara denna och en till en bit bort. Det intressanta är att det inte varit känt innan 2013, grodor har troligtvis kommit succesivt norrifrån, berättar Per Nyström, docent i sötvattensekologi, som dokumenterar arbetet.

Jord och sten men även gamla takdelar och ett plaströr har man grävt fram. Alltsammans grävs nu upp och forslas iväg.

Vattenspegeln hade olagligt fyllts igen men nu ska miljön återställas.

Vattenspegeln hade olagligt fyllts igen men nu ska miljön återställas. Foto: André Kvist.

Lökgrodan är landets ovanligaste groda, hälften av populationen i landet lever i Ingelstorps Mosse en bit öster om Ystad. Den är fridlyst enligt artskyddsförordningen. I denna lilla vattenspegel ska grodrom och grodyngel få utvecklas skyddade. Det är förbjudet att störa parningen eller skada individer.

– Mellan denna vattenansamling och den stora dammen här intill så går det en vall så fisken där kommer inte in och åt grodorna. Vi kan bara göra detta nu när groddjuren inte är här.

Var är grodorna just nu?

– Lökgrodorna gräver ner sig i sandiga områden och på fälten. De andra övervintrar någonstans frostfritt, det kan vara i trädgårdar, komposthögar eller skogsområden.

Docent Per Nyström berättar att utöver lökgrodan finns här även lövgroda, större vattensalamander och blodigel.

Docent Per Nyström berättar att utöver lökgrodan finns här även lövgroda, större vattensalamander och blodigel. Foto: André Kvist.

Längs Kosackstigen passerar otroligt mycket människor, främst sommartid, på väg mot Ales stenar. Därför ska nu skyltar och information sättas upp om det fantastiska djurlivet. Enligt föreläggandet ska arbetet vara klart senast den 2 mars men arbetet på plats väntas ta endast två dagar.

Orsaken till att det görs så tätt inpå slutdatumet är att man tagit prover för att se om det förekommer någon form av föroreningar i marken. Bland annat har det legat en bensinmack i närheten. Proverna visade att det inte var några föroreningar.

Håller värmen i sig så kommer lökgrodan och dess kamrater lövgrodan och större vattensalamander inom kort återvända hit. Men det finns andra djur i vattnet som mindre angenäma att stötta på.

– Det här är en oas hela området, enormt mycket fågelliv bland annat. Här finns även blodigel, om någon får för sig att bada så gör inte det! Den är ovanlig och framförallt har man dålig koll på den, troligtvis har den gått tillbaka rätt mycket, säger Per Nyström och fortsätter:

– Lövgrodan och större vattensalamander är inte längre rödlistade. Men lökgrodan och strandpaddan har det väldigt svårt. Förhoppningsvis blir det bättre här nu än det har varit tidigare.

Den

Den "stora dammen" intill har både fågel- och fiskliv som äter grodorna. Foto: André Kvist.

Publicerad 20 February 2019 00:00