Genrebild.

Genrebild. Foto: Mostphotos

Kommunen måste hjälpa demenssjuk 90-åring

Nekades särskilt boende – överklagade och fick rätt

SKURUP.

En demenssjuk kvinna nekades särskilt boende av Skurups kommun. Nu får hon rätt av förvaltningsrätten.

Av
Emma Brännman

Det var Myndighetsnämnden för individ- och familjeomsorg i Skurups kommun som avslog kvinnans ansökan om särskilt boende. Som skäl för beslutet angavs bland annat att hon inte har omfattande behov av omvårdnad som sträcker sig över hela dygnet. Myndighetsnämnden menar att behoven kan tillgodoses med punktinsatser i det egna hemmet.

Kvinnan är 90 år och har en demenssjukdom. Hennes behov av social stimulans kan inte tillgodoses på något annat sätt än genom särskilt boende då hon behöver närhet till gemenskap och aktiviteter, menar hon.

Kvinnan överklagade kommunens beslut till förvaltningsrätten, som nu ger henne rätt.

Publicerad 20 February 2019 09:26