Kvinnan låg på SUS Malmö i en vecka innan man slutligen upptäckte att höften var bruten.

Kvinnan låg på SUS Malmö i en vecka innan man slutligen upptäckte att höften var bruten. Foto: Mostphotos.

Äldre dam vårdades på sjukhus – efter en vecka upptäcktes höftfraktur

Föll innan flytt men undersöktes inte

YSTAD/MALMÖ.

En redan smärtpåverkad äldre kvinna med bland annat ryggsjukdom och blodförgiftning föll innan hon flyttades mellan sjukhusen i Ystad och Malmö. Fallet rapporterades inte vidare och först efter en vecka upptäcktes att höften var bruten, enligt en lex Maria-anmälan.

Av
André Kvist

För ett år sedan kom en kvinna i 80-årsåldern in till Ystad lasarett med ryggsmärtor och infektionssymptom. Man ordinerade smärtstillande och fem dagar senare flyttades kvinnan till Skånes Universitetssjukhus i Malmö.

Strax innan hon flyttades föll patienten och man noterade att ryggen fortsatt gjorde ont. Dock undersöktes kvinnan inte av läkare. Fallet noterades men rapporterades inte vidare till Malmö.

Damen undesöktes vid ankomsten och var den kommande veckan "smärtpåverkad och konfusorisk". Först efter en vecka upptäcktes en höftfraktur och kvinnan opererades.

Nu anmäls händelsen enligt lex Maria då den fördröjda diagnosen lett till smärtor och lidande för kvinnan. Orsaken uppges vara bristande rutiner i överrapporteringen mellan sjukhusen och kvinnans komplexa sjukdomsbild.

Publicerad 20 February 2019 11:41