Tullverkets personal i Ystad hamn.

Tullverkets personal i Ystad hamn. Foto: André Kvist.

Kraftig minskning av beslag i Ystad

Tullverket: "Både glädjande och bekymrande"

YSTAD.

Färre antal beslag och mindre mängder narkotika, alkohol och vapen. Det är resultatet när Tullverket sammanställer siffrorna för Ystad under 2018.

Av
André Kvist

Tullverket presenterar statistiken för hur mycket som har beslagtagits under 2018. Nationellt har man funnit mer kokain (488 kilo) och heroin (71 kilo) än man gjort på många år. Beslag av narkotika, dopningsmedel, alkohol och tobak uppgick under 2018 till 2,6 miljarder kronor, enligt den beräknade samhällsnyttan.

Detta är näst högsta resultat som Tullverket redovisat de senaste tio åren, endast slaget av siffrorna 2017.

– Det är både glädjande och bekymrande. Glädjande då det är ett kvitto på att vi gör ett bra jobb, bekymrande för att beslagen i sig är symtom på en omfattande brottslighet där det är svårt att se några tydliga tecken på avmattning, säger Charlotte Svensson, generaldirektör för Tullverket.

I landet minskade antalet beslag med närmare 15 procent jämfört med förra året. Främst inom post- och kurirflöden. Gällande kokain var det främst två stora beslag, varav ett i Skåne där man fann 298 kilo i en flygfrakt från Colombia, som drog upp siffrorna.

När det gäller beslagen gjorda i Ystad syns en tydlig minskning i både antal och mängd. Beslagtagna cigaretter, samt cigarrer och cigariller, minskade från över 4 miljoner stycken till strax över en halv miljon 2018.

Även vapen och farliga föremål minskade, från 24 till 12 stycken jämfört med året innan.

När det gäller alkoholhaltiga varor syns även en rejält minskning i antal och mängd. Sprit minskade från 5,5 tusen liter till strax över tusen. Året 2016 var den siffran närmare 10 000 liter. Även ölen följer samma trend och landar på 3 277 liter, jämfört med året innan då det var 46 218 liter.

Nationellt ser man en minskning av alkoholen. Men Lars Kristoffersson, chef för Tullverkets brottsbekämpning menar att mycket talar för att den illegala införseln inte minskar.

– Snarare ser vi tydliga tecken på att smugglingen skiftar karaktär, där smugglarna kommer betydligt oftare fast med betydligt mindre alkohol per tillfälle. Det är en organiserad smuggling som är mer svårbekämpad för oss då vi behöver belägga systematiken innan vi kan ingripa, säger han.

Fakta

Beslagtagsstatistik för Ystad 2018:

Antal, mängd (2017)

- Cigaretter, inkl cigarrer och cigariller (st): 8, 521 980 (13, 4 031 317)

- Farliga föremål och andra vapen (st): 12, 12 (23,24)

- Dopningsmedel (tabletter, vialer och kapslar, st): 3, 1 945 (2, 145)

- Sprit, över 22 volymprocent (liter): 7, 1 062 (20, 5 583,60)

- Öl, över 3,5 volymprocent (liter): 7, 3 277 (13, 46 218,40)

- Övrig narkotika och narkotiska läkemdel (tabletter och kapslar, st): 8, 218 (16, 410 346)

*Mer siffror finns på Tullverkets hemsida

Källa: Tullverket.

Publicerad 12 February 2019 10:30