Elever och deras vårdnadshavare ska stå för priset för modersmålsundervisning, anser Sverigedemokraterna.

Elever och deras vårdnadshavare ska stå för priset för modersmålsundervisning, anser Sverigedemokraterna. Foto: Mostphotos.

SD vill att undervisning av modersmål bekostas av eleverna själva

Vill följa efter Danmark – ta bort hemspråksundervisning helt

SJÖBO.

Sverigedemokraterna i Sjöbo med gruppledare Andre aj Geijerstam vill att hemspråksundervisning sker till självkostnadspris. Samtidigt vill man följa Danmarks linje och fasa ut hemspråksundervisning till förmån för svenskan.

Av
André Kvist

I en motion har Sverigedemokraterna väckt frågan om hemspråksundervisning. Motionären och gruppledare Andre af Geijerstam anser att det är "direkt oansvarigt" att fortsätta bekosta hemspråkdundervisning med tanke på den rådande situationen.

Istället vill man att denna undervisning ska bekostas av eleverna eller vårdnadshavare.

– Istället bör vi lyfta på alla stenar och fråga oss vad som är rimligt att kommunen bekostar och vad som bör beläggas emd avgifter. Då den är lagstadgad kan vi inte ta bort den och det bör vi kanske inte heller, skriver Andre af Geijerstam i motionen.

Samtidigt vill partiet att man tar efter Danmark där man tagit bort hemspråksundervisning och istället satsat på specialundervisning i danska.

– I grunden vill vi Sverigedemokrater se samma utveckling i Sverige.

Då undervisning i modersmålsspråk är främst ett intresse för den enskilda familjen bör även familjen stå för kostnaden, menar partiet. Man vill nu lyfta frågan i kommunfullmäktige och föreslår att man ser över möjligheterna för självbekostnad och senare utfasning.

Publicerad 11 February 2019 10:41