Josefin Bülow hade hoppats på att under våren flytta från gruppboendet till en egen servicelägenhet, vilket de höga hyrorna nu sätter stopp för.

Josefin Bülow hade hoppats på att under våren flytta från gruppboendet till en egen servicelägenhet, vilket de höga hyrorna nu sätter stopp för. Foto. Privat/Mostphotos.com

LSS-bostad kostar 12 000 i månaden: "Kommer aldrig ha råd att bo där"

Dyr produktion gör att hyror skjuter i taket

SKURUP. Efter lång väntan står de nybyggda servicebostäderna på Prästgatan snart klara. Bostäderna är specialbyggda för att uppfylla de krav som finns inom LSS, men nu befarar de tilltänkta hyresgästerna att de aldrig kommer ha råd att bo där. "Hyran ensam är mer än jag får ut varje månad", säger Josefin Bülow.

När potentiella hyresgäster under torsdagen kallades till enskilda samtal kring de nya servicebostäderna inom LSS fick flera av dem en kalldusch. Lägenheterna på 40-55 kvadratmeter som de var tänkta att kunna tillträda i början av april blir betydligt dyrare än de föreställt sig.

En tvåa på 55 kvadrat kommer kosta 12 637 kronor i kallhyra. Därutöver kommer värme, el, vatten och internet.

– Jag har inte ens så mycket pengar ut varje månad, säger 22-åriga Josefin Bülow.

Josefin är en av flera inom LSS som i väntan på servicebostad idag bor på ett gruppboende. Det trots att hon egentligen inte är i behov av det stöd som ett gruppboende erbjuder.

En gruppbostad är, enligt Skurups kommuns hemsida, för dem som har stora och omfattande behov av omvårdnad och tillsyn. Lägenheterna ligger i direkt anslutning till de gemensamma utrymmena och personal finns i huset dygnet runt.

– En servicebostad däremot är för dem som klarar sig mer själv och som endast behöver punktinsatser, säger Fridha Fyhr, vars 24-åriga kusin också var tänkt att flytta in i en av de nya lägenheterna.

– Nu blir det nog inte så. Ekonomin tillåter inte en flytt med den hyran. Om hyran står fast blir det att han får bo kvar på gruppboendet och därmed ta upp den platsen för någon annan som är i behov av den, säger hon.

När Josefin Bülow och hennes kamrater först fick höra om de nya lägenheterna som skulle byggas låg den preliminära hyran på cirka 7 000 kronor.

– Det är fortfarande högre än hyran vi har på gruppboendet, men fullt överkomligt. De sa då att vi inte skulle oroa oss för kostnaden, säger hon.

När de fick beskedet om hur högt hyran nu hamnar blev besvikelsen därför stor.

– Det här är en grupp individer som redan i dag har det tufft ekonomiskt. Som inkomst har de ett aktivitetsstöd och ett bostadstillägg som i min kusins fall inte ens täcker hyran, förklarar Fridha Fyhr.

"Det här har också orsakat onödig oro och förvirring för de tilltänkta hyresgästerna", säger Fridha Fyhr vars kusin var tänkt att hyra en av de nya lägenheterna. Foto. Privat

Enligt Rickard Pettersson, förvaltningschef på individ och omsorgsförvaltningen i Skurup beror de höga hyrorna på att lägenheterna är specialanpassade för att klara de riktlinjer som finns för bostäder inom LSS. Att hyrorna kommer landa riktigt så högt som hyresgästerna fått besked om är dock inte säkert.

– Det är inte beslutat ännu. Det finns olika vägar att gå för att få ner hyrorna. Ett ärende gällande subventionerade hyror alternativt kommunalt bostadstillägg är på väg upp i kommunstyrelsen, säger han.

Om politikerna inte beslutar om något av detta finns även ett tredje alternativ – att söka ekonomiskt bistånd från socialtjänsten.

– Det skulle innebära att vi varje månad behöver söka på nytt och att det inte är säkert att vi får bidraget beviljat. Lever man på försörjningsstöd ges man dessutom ingen möjlighet att spara pengar. Jag vill till exempel ta körkort och ha en buffert om mina katter skulle bli sjuka, säger Josefin Bülow.

Flera av de blivande hyresgästerna har efter torsdagens möte kontaktat hyresgästföreningen i hopp om att få hjälp. Men då det är Skurups kommun och inte Skurupshem som tillhandahåller bostäderna inom LSS förhandlas inte hyran genom hyresgästföreningen. Det är därmed upp till varje enskild hyresgäst att godkänna hyran eller ej.

– Det är detta vi får förhålla oss till fram tills att beslut är fattat. Till dess får brukarna prata med sina nära och kära om vad som känns rimligt för dem, säger Rickard Pettersson.

Efter att Lokaltidningen kontaktat kommunen har de blivande hyresgästerna informerats om att hyreskostnaderna är preliminära och att kommunen kommer återkomma med definitivt besked.

– Det här har också orsakat onödig oro och förvirring för de tilltänkta hyresgästerna, säger Fridha Fyhr.

Så säger lagen

Skäliga avgifter för bostad, fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter får tas ut av dem som har hel allmän ålderspension, hel sjukersättning eller hel aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken eller annan inkomst av motsvarande storlek, enligt de grunder som kommunen bestämmer. Avgifterna får dock inte överstiga kommunens självkostnader. Kommunen ska se till att den enskilde får behålla tillräckliga medel för sina personliga behov. (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Publicerad 11 February 2019 00:00