Inspektionen visade att det fanns otillräckliga kunskaper om reglerna för störande och hörselskadligt buller.

Inspektionen visade att det fanns otillräckliga kunskaper om reglerna för störande och hörselskadligt buller. Foto: Michael Folmer/Mostphotos.

Förskola får bakläxa – risk för hörselskadligt buller och oljud

Inspektion upptäckte flera brister

SJÖBO.

Efter en inspektion av Linnestugans förskola har Arbetsmiljöverket anmärkningar på flera brister. Bland annat måste man man åtgärda flera områden gällande buller och oväsen.

Av
André Kvist

Vid inspektion av arbetsmiljön den 29 januari på Linnestugans förskola uppdagade Arbetsmiljöverket flera brister. Bland annat saknas rutiner för riskbedömning av exponering av arbetsmiljöfaktorer som kan medföra en risk för gravida arbetstagare.

Exempelvis att lyfta barn under graviditet anses sätta extra belastning på ländryggen.

Vid förskolan saknades även uppgifter om hur hög ljudnivån kan vara och att man hade otillräckliga kunskaper som gäller regler för störande och hörselskadligt buller. Skolledningen måste nu presentera en riskbedömning för vilka risker som finnns och graden av allvarlighet.

Arbetsmiljöverket föreslår att man använder appen "Buller" som kan ge en indikation på ljudnivåerna.

Vidare saknades rutiner för medicinsk kontroll av nattarbetande personal. Även en spis saknade skydd och gungställningen hade inget inspringningsskydd. för samtliga brister krävs nu åtgärder.

Man har nu till den 1 april på sig att svara Arbetsmiljöverket angående bristerna och vilka åtgärdas som ska utföras.

Publicerad 11 February 2019 00:00