Skatteverket vill inte registrera mannens äktenskap, nu säger även förvaltningsrätten nej.

Skatteverket vill inte registrera mannens äktenskap, nu säger även förvaltningsrätten nej. Foto: Mostphotos.

Äktenskapet inte giltigt – trots film- och bildbevis

De afghanska handlingarna har lågt bevisvärde

SJÖBO.

En 28-årig man bosatt i Sjöbo kommun ville registrera sitt äktenskap vars vigsel skedde i Afghanistan. Men varken förvaltningsrätten i Malmö eller Skatteverket anser att uppgifterna är att tillförlitliga.

Av
André Kvist

Den 28-åriga mannen vände sig först till Skatteverket för att registrera sin vigsel som inträffade i Afghanistan. Där fick han nej och när beslutet senare överklagades så sade förvaltningsrätten i Malmö även nej.

Detta trots att äktenskapet är giltigt i Afghanistan och det finns bilder och filmer från bröllopet.

Skatteverket menar att den afghanska statens kontroll över sitt territorium och de offentliga institutionerna är svag. Det är stora brister i befolkningsregistreringen och ingen enhetlig rättstillämpning. Enligt Skatteverket har afghanska handlingar därmed lågt bevisvärde och man menar att äktenskapet inte kan styrkas av dessa dokument.

Förvaltningsrätten tog ställning om äktenskapet skulle registreras men även här fick mannen nej:

"Med beaktande av den stora osäkerhet som råder kring handlingar därifrån bedömer förvaltningsrätten att han inte genom den dokumentation som presenterats kan anses ha uppnått det ställda beviskravet. Detta gäller oavsett förekomsten av bilder och film från bröllopet."

Rätten menar att mannen inte har visat att vigseln var juridiskt giltig i Afghanistan.

Publicerad 11 February 2019 13:09