Att följa upp varför skolpersonal lämnar är ett av förslagen.

Att följa upp varför skolpersonal lämnar är ett av förslagen. Foto: Wikimedia Commons.

Efter skolstormen – SD vill göra stora förändringar

Vill stoppa "pålagda" utbildningar i två år

SJÖBO.

Efter ett prelimärt årsunderskott på 21 miljoner kronor, en rektor som sagt upp sig i protest och lärare som är oroliga vill Sverigedemokraterna nu göra ändringar. I tre motioner tar man framförallt upp hur lärare ska arbeta och förmås att stanna kvar.

Av
André Kvist

Det kommunala skolarbetet i Sjöbo har de senaste månaderna kritiserats av Skolinspektionen, tvingats till besparingar och sett en rektor lämna i protest.

Nu vill partiet Sverigedemokraterna se att denna negativa trend vänds. I tre motioner som samtliga inkommit den 7 februari vill Kent Borgström (SD), vice gruppledare, först se att skolpersonal får tydligare beskrivningar av sin arbetsroll.

– I kommunen har vi de senaste åren tyvärr även haft alltför hög omsättning både bland skolledare och bland undervisande personal. Även stress och sjukskrivningar förekommer i alltför hög utsträckning, skriver Borgström och fortsätter.

– Löneökningar och förmåner i all ära, men vi måste börja inifrån kärnan – nämligen arbetsfördelningen och vad som förväntas av respektive person som är verksam inom skolans verksamhet.

Han vill se att familjenämnden och förvaltningen tar fram tydliga arbetsbeskrivningar för varje yrkeskategori inom de kommunala skolorna.

Den andra förslaget är en förlängning av den första. Det rör lärare som säger upp sig och går vidare till andra kommuner.

I detta vill Kent Borgström se att man följer upp och möter personalen som väljer att säga upp sig. Samt att man för noggrann statistik över anledningarna till uppsägningarna.

Slutligen vill partiet och Borgström att pedagoger får två "friår" då man inte kräver en pålagd utbildning från nämnd eller förvaltning.

– Låt våra välutbildade pedagoger i kommunen få ägna sig åt det de faktiskt valt att utbilda sig för – nämligen att undervisa.

Han menar att den ytterligare belastning som detta innebär gör att det dagliga arbetet undermineras. Förhoppningen med dessa förslag är att få bukt på den "slussning" av personal som går in och ut genom verksamheten och på sikt bli en attraktiv skolkommun.

Publicerad 10 February 2019 06:00