Magnus Weberg är djupt kritisk till att Skånetrafiken inte talat med Sjöbo kommun om frågan.

Magnus Weberg är djupt kritisk till att Skånetrafiken inte talat med Sjöbo kommun om frågan. Foto: Mostphotos.

Sjöbokritik till förslaget om glesare kollektivtrafik

Weberg: "Ingen dialog har överhuvudtaget förekommit"

SJÖBO.

Sjöbo kommuns högsta politiker, kommunstyrelsens ordförande Magnus Weberg (M), är starkt kritisk till förslaget om att dra ner på kollektivtrafiken. Han menar att det förstör mångårigt arbete för ett ökat resande och slår hårt mot landsbygden.

Av
André Kvist

Kollektivtrafiknämnden i Region Skåne föreslog att man skulle dra ner på busstrafiken i Skåne. Detta fick Magnus Weberg (M) att ryta till.

I ett brev till ledamöterna i nämnden skriver han att förslaget är en besvikelse. Samtidigt underminerar det arbetet som pågått under många år för att öka kollektivresandet och turtätheten.

Som ett led i detta har kommunen själv gått in med resurser för att bekosta resor.

– Under 2019 har vi i Sjöbo kommun köpt till ytterligare 6 dubbelturer till och från våra serviceorter för att möjliggöra detta. Dessa extra 6 dubbelturer eller 12 resor varje vecka väger mycket lätt mot de 84 resor ni nu vill dra ner med, skriver Weberg.

Vidare är han kritisk till hur detta kommer drabba landsbygden: "... slår mycket hårt mot landsbygden och den glesa trafik ni bedriver där idag".

– Det är inte rimligt att landsbygden ska minska antalet turer så mycket i förhållande till den redan glesa kollektivtrafiken. Jag är också kritisk till sätter detta ärende har hanterats på. Ingen dialog har överhuvudtaget förekommit mellan Sjöbo kommun och Skånetrafiken.

Magnus Weberg föreslår att förslaget återremitteras.

På fredagen kom just det beskedet från kollektivtrafiknämnden i Region Skåne. Nu går ärendet tillbaka till förvaltningens tjänstepersoner men socialdemokraten Andreas Schönström tror ändå att kollektivtrafiken kommer bli sämre.

– Det är en helt annan budget som behövs. Men nu får Alliansen i alla fall en chans att återkomma med ett mer underbyggt förslag för sina nedskärningar inom busstrafiken. Trots deras egen återremiss kommer resultatet bli det samma: sämre kollektivtrafik för skåningarna, säger Andreas Schönström (S), andre vice ordförande kollektivtrafiknämnden.

Publicerad 09 February 2019 06:00