Genrebild.

Genrebild. Foto: Mostphotos.com

V ifrågasätter utredning av husvagnsboende för nyanlända

Anser att det ökar risk för mental ohälsa och segregation

SKURUP.

Vänsterpartiet har lämnat in en skriftlig reservation mot beslutet att utreda möjligheten att placera nyanlända i husvagnar. Det mest lämpliga sättet att lösa bostadsfrågan är i samarbete med allmännyttan, menar partiet.

Av
Emma Brännman

Kommunfullmäktige har fattat ett beslut om att utreda möjligheten att låta nyanlända bo i husvagnar. Beslutet kom efter en motion från Sverigedemokraterna.

Vänsterpartiet röstade emot förslaget i fullmäktige och har nu lämnat in en skriftlig reservation mot beslutet. Partiet skriver bland annat:

"Att ordna bostad åt nyanlända flyktingar som fått anvisning till Skurups kommun har varit en utmaning sedan lagen trädde i kraft. Det mest lämpliga sättet att lösa det hade naturligtvis varit om detta skedde i samordning med allmännyttan. Det rekommenderas också av branschorganisationen som både Skurups kommunala AB och Skurupshem AB är medlemmar i".

Vidare anser partiet att en lösning med husvagnar riskerar att bidra till segregation.

"De styrande under förhandlingar i KF att det inte är aktuellt att sätta barnfamiljer i husvagnar men motionstexten såsom den är skriven och beslutad i KF särskiljer inte på vilka nyanlända som kan bli aktuella för att bo i husvagnar, om modellen ens är möjlig att tillämpa. Denna inkonsekventa hållning, risken för mental ohälsa hos dess hyresgäster och de segregerande effekterna av denna typ av boende är de primära grunder till varför vi reserverar oss mot beslutet" skriver Vänsterpartiet.

Publicerad 07 February 2019 07:00