En påskpyntad Stora Östergatan kanske inte är vad den framtida handelsplanen kommer fokusera på, e-handel är ett område som tagit stora kliv de senaste åren.

En påskpyntad Stora Östergatan kanske inte är vad den framtida handelsplanen kommer fokusera på, e-handel är ett område som tagit stora kliv de senaste åren. Foto: Roland Magnusson/Mostphotos & privat.

Citygruppen vill se ny handelsplan

Ordförande: "Den gamla är lite out of date"

YSTAD.

Den tidigare handelsplanen har över tio år på nacken och har de senaste två åren varit utdaterad. Nu vill Citygruppen se att en ny handelsplan upprättas för Ystads framtida näringsliv.

Av
André Kvist

Den tidigare handelsplanen antogs i november 2008 och har tjänat sitt syfte under många år. De senaste två åren har den dock varit för föråldrad att användas, berättar Citygruppens ordförande Mats Johansson.

– Tittar man tillbaka så prickade den gamla väldigt rätt, nästan till punkt och pricka. Men de sista två åren har den inte varit ett tillräckligt hjälpmedel, säger han.

Citygruppen har nu föreslagit till kommunpolitikerna att man gör en ny handelsutredning under 2019. Man menar att förutsättningar har förändrats väsentligt, stadsdelar tillkommer och befolkningen ökar. Samtidigt har själva handeln ändrats med e-handelns intåg.

– Vi tycker att det är läge att ta fram en ny handelsplan för Ystads bästa. Det är bättre att vi har en bra utredning och ett gemensamt styrdokument som kan ge indikationer för hur det ser ut om 2, 5 eller 10 år och där se hur idéer passar in. Vi ville helt enkelt flagga för att det är dags nu.

Trender ändras snabbare än planer och kanske kan vi bara ha denna i 4-5 år

Både näringslivsenheten och ledande politiker har ställt sig positiva till att det är på sin plats att upprätta en ny plan, berättar Mats Johansson. Nu inväntas politiskt beslut i frågan för att förvaltningen så småningom ska ta in en utomstående konsult som utför själva utredningen.

Men det är inte säkert att denna nya handelsplan kommer få tjäna lika många år som sin föregångare.

– En ny handelsplan tror jag kan vara en bra vägledning för alla där en utomstående tar in vetenskapliga aspekter och gör det lättare att följa. Men trender ändras snabbare än planer och kanske kan vi bara ha denna i 4-5 år, vi kan inte räkna med att ha den nya i tio år framåt som vi har haft tidigare, säger Mats Johansson.

Publicerad 07 February 2019 07:00