I alla kommuner i sydöstra Skåne ökar andelen betalningsföreläggande förutom i Skurup.

I alla kommuner i sydöstra Skåne ökar andelen betalningsföreläggande förutom i Skurup. Foto: Pixabay.

Skuldberget ökar i sydöstra Skåne

På tre år har summan ökat med närmare 40 miljoner kronor

SYDOST.

I de fem skånska kommuner i sydöstra Skåne har det totala beloppet av skulder ökat de tre senaste åren. Även andelen av befolkningen som fick ett betalningsföreläggande blir fler. Sjöbo är en av de värst drabbade kommunerna i landet.

Av
André Kvist

I de sydöstra kommunerna Sjöbo, Skurup, Tomelilla, Simrishamn och Ystad blir skulderna allt större. Det totala beloppet i samtliga kommuner har ökat från 125,5 miljoner kronor 2016 till 163 miljoner kronor i fjol.

Nya siffror från Kronofogdemyndigheten visar att man aldrig förr har fått in så många krav på obetalda skulder.

Sjöbo kommun har högsta totala skuldbeloppet i området med 46,5 miljoner kronor. Det är också här störst andel av befolkningen dras med skulder. Då 8,5 procent av befolkningen har skulder innebär det att kommunen är på nionde plats i landet med högst andel.

Storfors och Eda kom på första respektive andra plats. Tredje störst andel har den skånska kommunen Svalöv med 9,7 procent.

Utifrån statistiken kan man utläsa att antalet personer som berörs ökar, nästan 1 300 i Sjöbo och runt 700-800 i de övriga. De mindre skulderna är det som främst ligger bakom ökningen. Personer tar sms-lån, telefonabonnemang eller andra gör andra inköp som inte betalas i tid.

Den enda kommun i sydöst där andel av befolkningen som får betalningsföreläggande faktiskt minskar är i Skurup. Här är totalsumman högre än tidigare år, och så även antal mål men antalet personer minskar.

Fakta om betalningsföreläggande

Om någon är skyldig dig pengar kan du få hjälp av Kronofogden att fastställa skulden. Det gör du genom att ansöka om ett betalningsföreläggande. Gången är densamma oavsett hur stor eller liten skulden är. Kronofogden skickar ett brev, ett föreläggande, till den du vill få betalt av. Om den som ska betala inte protesterar fattar Kronofogden ett beslut: ett utslag om betalningsföreläggande. Utslaget kan sedan användas för att få hjälp av myndigheten att driva in skulden. Om du och den som ska betala inte är överens om skulden fattas inget beslut. Då kan du vända dig till domstol för att avgöra tvisten.

För skulder till staten, till exempel skatter eller studielån, gäller andra regler. Då behövs inget utslag från Kronofogden, eftersom sådana skulder inte behöver godkännas av den som ska betala. De lämnas därför direkt till Kronofogden för indrivning.

Andel av invånare som fått betalningsföreläggande 2018 (2017 - 2016)

Ystad: 3,5 % (3,3 - 3,3)

Tomelilla: 7,0 % (6,5 - 6,9)

Simrishamn: 4,8 % (4,3 - 4,1)

Skurup: 6,6 % (7,0 - 7,2)

Sjöbo: 8,5 % (8,0 - 8,4)

Källa: Kronofogdemyndigheten.

Publicerad 01 February 2019 11:02